Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace o testování dětí Ag testy (pro děti, kterým je dle MŠMT umožněno prezenční vzd.)

Informace o testování dětí Ag testy (pro děti, kterým je dle MŠMT umožněno prezenční vzd.)Vážení rodiče,

na základě pokynů MŠMT a MZ ČR je od pondělí 12.4.2021 umožněno prezenční vzdělávání dětem v povinném předškolním ročníku a dětem rodičů vybraných profesí (viz info v předchozí aktualitě). Prezenční vzdělávání je podmíněno účastí dítěte na testování 2x týdně.

Režim pro vstup do MŠ:

Testování dětí bude probíhat zpravidla v pondělí a středu (pokud bude dítě v tyto dny chybět, účastní se testu v jiný den, kdy přijde do MŠ). Vzhledem k předpokládanému počtu příchozích (cca 57 předškoláků a 12 dětí rodičů vybraných profesí) bude nutné si na ranní vstup do MŠ rezervovat dostatek času, tzn. minimálně 30 minut. Místem odběru testu bude přední část vstupní chodby a vzhledem k povinnému dodržování rozestupů osob zde bude moci být přítomno společně pouze 6 dospělých. Ostatní budou muset čekat venku za dodržení 2m odstupů.

Rodič při příchodu obdrží test, následně provede pod dohledem školou pověřené osoby odběr svému dítěti, test odevzdá k označení a po dobu 15 minut vyčká s dítětem mimo vnitřní prostor MŠ na výsledek. Po této době bude rodiči sdělen výsledek testu. Při negativním výsledku může rodič doprovodit dítě do šatny a dle běžného režimu jej předat učitelce na třídě, která změří dítěti teplotu a před vstupem do třídy si dítě vydezinfikuje ruce. Při vyhodnocení pozitivního výsledku bude rodiči předáno potvrzení a dítě musí neprodleně podstoupit PCR test v oficiálním odběrovém místě.

Odběr testu dítěti může vykonat pouze jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba (nutno písemně doložit pověření). Výjimka z testu dítěte je možná pouze v případě, že rodič písemně doloží negativní výsledek PCR nebo Ag testu dítěte provedeného na oficiálním odběrovém místě, který není starší než 48 hodin a pokud tyto děti nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

Vstup rodičů do budovy MŠ je v režimu, který byl nastaven před přerušením provozu MŠ, tzn. s respirátorem, za použití dezinfekce rukou dítěte i dospělého před vstupem do budovy MŠ, s dvěma respirátory nebo rouškami (uložit v šatně pro případ potřeby) a s přinesenou lahvičkou s pitím pro dítě do třídy a na venkovní pobyt.

Dle pokynů MŠMT a MZ ČR není ani za dodržení těchto opatření vyloučené, že ve dnech, kdy není určeno příchozí děti testovat, se v MŠ vyskytne případ onemocnění COVID-19, a následně bude nařízena karanténa pro určenou skupinu dětí a zaměstnanců MŠ. Z tohoto důvodu žádáme zákonné zástupce o kontrolu aktuálních kontaktních údajů (telefony, e-maily).

Zaměstnanci MŠ projdou testováním Ag testy také 2x týdně (před začátkem pracovní doby).

Všechna režimová opatření jsou v souladu s pokyny MŠMT a MZ ČR a jsou pro všechny zúčastněné závazná. Prosíme rodiče o zodpovědné jednání a sledování aktuálních informací uveřejněných na webu mateřské školy.

Manuál ktestování ve školách a školských zařízenícha Letáky ktestování pro žáky a rodičenaleznete: https://testovani.edu.cz/


Za všechny zaměstnance MŠ děkuji za pochopení a spolupráci v nastalém období.

                                                                                                                              Gabriela Hermannová.