Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Obnovení provozu MŠ od 12.4.2021 pouze pro děti v povinném předškolním ročníku

Obnovení provozu MŠ od 12.4.2021 pouze pro děti v povinném předškolním ročníkuVážení rodiče,

dle obdržených pokynů MŠMT a MZ ČR bude od pondělí 12.4.2021 obnoven provoz MŠ, avšak v souladu s pokyny POUZE pro děti v povinném předškolním ročníku a děti rodičů vybraných profesí priloha_892337705_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf. Rodiče těchto vybraných profesí musí při prvním předání dítěte v MŠ odevzdat potvrzení od zaměstnavatele o skutečně vykonávané této profesi.

Děti, pro které je provoz MŠ umožněn, budou dle pokynů rozděleny do skupin o max.počtu 15 dětí. Školám je uložena povinnost testovat tyto děti 2x týdně Ag testy. Přítomnost dětí na prezenčním vzdělávání v MŠ je přímo podmíněna účastí na testování. Děti mohou být z prezenčního vzdělávání omluveny (tak, jako v běžném období školního roku). Bližší informace a pokyny k průběhu testování dětí viz další samostatná aktualita.

Děkujeme za pochopení a spolupráci z vaší strany.                          Gabriela Hermannová

 

Vybrané profese – viz Manuál – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19, ke dni 6.4.2021 (MŠMT ČR):

Vybrané profese

 • Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • o příslušníci ozbrojených sil,
 • o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele