Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Provoz MŠ od 1.9.2021_info rodičům

Provoz MŠ od 1.9.2021_info rodičůmInformace rodičům – provoz MŠ od středy 1.9.2021:

 


Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

V režimu zvýšených hygienických opatření a opatření proti šíření respiračních chorob – co potřebujete s sebou pro vstup a jak bude od září probíhat předání dítěte do MŠ?

Jelikož situace kolem šíření nákazy COVID-19 stále přetrvává, jsme nuceny některá opatření pro Váš vstup a pobyt dítěte ve školce ponechat. Prosíme zejména o zodpovědný přístup z Vaší strany: vstup do budovy i nadále v respirátorech. U vchodu do budovy je umístěn stojan na dezinfekci, použijte při vstupu do budovy (děti i dospělý doprovod). Pro dezinfekci na ruce používáme značku ASOR, která je bezalkoholová a certifikovaná k tomuto účelu.

K pobytu ve školce vybavte prosím své dítě lahvičkou s pitím (podepsanou, každý den si ji děti vezmou domů a ráno opět přinesou / lahvičku během dne dětem doplňujeme), 2ks roušek (uložte prosím do kapsáře v šatně k případnému použití). Převlékejte prosím důsledně děti v šatně (oblečení, v němž děti přicházejí, bude uloženo na horní poličku v šatně a do spodní poličky uložte zvlášť oblečení na ven) prosíme o denní kontrolu a doplňování dle potřeby. Před vstupem do třídy zajistěte, aby si dítě v umývárně umylo ruce. Při vstupu do třídy bude dítěti změřena teplota a projde ,,ranním filtrem", k vyloučení příznaků respiračního onemocnění – rýma a kašel. Pokud má dítě tyto potíže z důvodu alergie, je třeba doložit zprávou od lékaře. Rodiče nebudou mít i nadále umožněn vstup do třídy. V prostorách školy se zdržujte zodpovědně pouze po dobu nezbytně nutnou k převlečení dítěte. Pro získání podrobnějších informací o vašem dítěti využívejte v průběhu školního roku konzultační hodiny s třídními učitelkami.

Vzhledem k pokynům MZ ČR a MŠMT platným od 1.8.2021 prosíme všechny zákonné zástupce, aby první den při vstupu do budovy MŠ Pražačka vyplnili krátký formulář "Prohlášení o pobytu dítěte mimo území ČR", viz odkazy dále.

Formulář můžete také přinést již vytištěný a vyplněný a odevzdat jej paní učitelce ráno ve třídě.

Prohlášení zák.zástupce_dítě do 6 let.pdf Prohlášení zák.zástupce_dítě 6 let a starší.pdf

Prosíme všechny příchozí o vstřícný přístup a respektování všech nastavených opatření. Jedná se především o zajištění co možná největší bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců při pobytu v MŠ.

Děti si v tomto období nebudou do školy nosit žádné osobní hračky.

Rodiče, kteří v tomto období přivedou své dítě do školy, si jsou vědomi faktu, že Mateřská škola Pražačka nemůže zaručit, že se jakékoli dítě nenakazí kapénkovou respirační chorobou, včetně COVID -19, a vzdávají se z tohoto titulu jakýchkoli právních nároků na náhradu újmy vůči MŠ i jejímu zřizovateli.

Výše uvedená opatření se mohou v průběhu období do 31.12.2021 změnit s ohledem na situaci a potřebná preventivní opatření v rámci celé ČR či v rámci MČ Praha 3.     

Děkujeme za pochopení a spolupráci, vše se snažíme zajistit dle pokynů nadřízených orgánů a s ohledem na zajištění zdraví Vašich dětí.

S pozdravem,

Gabriela Hermannová.