Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Motýlci > Zápis třídní schůzky z Motýlků

Zápis třídní schůzky z MotýlkůSchůzka rodičů 8. 9. 2022 – Motýlci

-        Prosíme o převlečení do třídy i na ven

-        Nošení lahviček

-        Školní zahrada: prosíme nechodit po zahradě, my Vám děti najdeme a přivedeme

-        Pozdní příchody – prosíme o včasný příchod do MŠ

 

1.      Předškolní příprava

·        Probíhá v MŠ každý den, v každé aktivitě, celostním způsobem. Důraz je kladen na rozvoj hrubé motoriky – cílená cvičení na správné držení těla ve stoji i sedu, správné dýchání. Pro úspěch ve cvičení je nutný vhodný oděv, který si dítě snadno obleče a svleče. Na tělesná cvičení plynule navazují cvičení ruky (jemné motoriky) a jazykových dovedností.

·        Jedenkrát v týdnu, zpravidla ve středu či čtvrtek, vypracováváme s dětmi pracovní list a zadáváme domácí úkol do sešitu rovněž ve formě pracovního listu.

·        Rodiče zakoupí sešit ve velikosti A4 bez linek s obalem a kancelářské lepidlo značky Kores (značka je důležitá, ostatní lepidla dlouhodobě nelepí). Zakoupeno vybíráme 30kč.

·        Sešity s domácími úkoly budou děti nosit do MŠ vždy v pondělí či úterý. Na první stranu sešitu vlepíme instrukci k systému nošení sešitu do MŠ a domů a uspořádání hotových pracovních listů.

·        Google Učebna – založena pro aktivní využití v případě uzavření MŠ či karantény. Učebnu budeme využívat už nyní pro případné absence dětí případně pro účely procvičování – budou na nich uloženy skeny všech pracovních listů. Pro přidání do kurzu Motýlci 21-22 rodiče poskytnou g-mailové adresy.

·        Tabulky dovedností 5-6 let – předány rodičům pro domácí prostudování.

2.      Akce pro předškoláky

·        Primárně v rámci MŠ

·        Mimo MŠ volíme místa, kam lze dojít pěšky (prevence šíření Covid-19)

·        Informace na nástěnce a na stránkách školky, nastavit notifikace na e-mail (Aktuality a třída Motýlci, popřípadě Jídelníček).

·        Na září vybíráme 150,- Kč  na poníky z Mobilního zvěřince. Na 22. 9., kdy k nám přijedou, je možné přinést též tvrdý chléb, jablka, mrkev a staré ručníky nebo deky.

3.      Logopedie

·        Ve věku 5-6 let rozvíjeny zejména hlásky r a ř, ostatní hlásky by již měly děti vyslovovat správně

·        Jazyk by měl být srozumitelný za použití rozvitých vět. Dbáme též na smysluplnost mluvené řeči – např. mluvit k tématu.

·        Zvážit návštěvu logopeda u dětí, která tato kritéria nesplňují – nutný individuální nácvik a procvičování v domácím prostředí.

·        Logopedie vhodná i pro cizojazyčné děti pro celkový rozvoj jazyka.

·        Aktuální zkušenost z první lekce plavání – dětem trenéři při představování nerozuměli jejich jména.

4.      Omluvné listy

·        V souvislosti s povinnou předškolní docházkou je nutné uvádět důvody nepřítomnosti.

·        Omluvné listy na třídě u dveří v poličce ( oranžové desky s motýlem)

5.      Kroužky

·        Plavání – úterý od 13:00 do 13:40. Děti možno vyzvedávat u bazénu nebo v MŠ od 15:15 hod.

                                          i.     Ráno v MŠ nutno nahlásit, zda jde dítě plavat a kde si je rodiče vyzvednou (ti, kdo jdou od bazénu, dostanou svačinu a lahvičky domů).

                                         ii.     Pokud dítě plavat nepůjde, bude trávit odpolední odpočinek v jiné třídě.

                                       iii.     Děti s dlouhými vlasy – nutné gumičky a čepice!

·        Angličtina – čtvrtek od 13:00 do 16:00h  První lekce proběhne 6. 10. 2022. Vyzvedání dětí je možné od 15:15. hod., respektive po 16:00. Rozdělení do skupin bude včas oznámeno. S případnými individuálními požadavky stran rozdělení dětí do skupin se rodiče mohou obracet na třídní učitelky.

6.      Škola v přírodě

·        Termín 18. - 25. 10. 202

·        Cena 3800 ,- Kč, OŠD 3900kč

·        Informace o místě viz www.svp-cestice.cz  

·        Schůzka ke škole v přírodě se koná v MŠ v úterý 3. 10. 2022 od 16:30 hod. třída sluníčka

·        Závazné přihlášky jsou k dispozici na třídě k odevzdání do pátku 23. 9. 2022

7.      Klub rodičů a přátel školy

·        Pravidelné příspěvky se od nového školního roku neplatí

·        Možnost zvážení peněžních darů na základě darovací smlouvy. Od částky 1000,- lze odečíst od základu daně v daňovém přiznání za předešlý rok.

8.      Školné

·        Předškoláci školné neplatí.

9.      Stravné

·        Nastavit trvalý příkaz 850kč

10.  Odsouhlaseno rodiči – vybrat finanční obnos 500kč na dítě  na divadla a akce v MŠ. Vedeno účetnictví, je k nahlédnutí.