Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Sluníčka > Schůzka rodičů 8. 9. 2022 Sluníčka

Schůzka rodičů 8. 9. 2022 SluníčkaSchůzka rodičů 8. 9. 2022 Sluníčka

 1. Předškolní příprava
  • Probíhá v MŠ každý den, v každé aktivitě, celostním způsobem. Důraz je kladen na rozvoj hrubé motoriky – cílená cvičení na správné držení těla ve stoji i sedu, správné dýchání. Pro úspěch ve cvičení je nutný vhodný oděv, který si dítě snadno obleče a svleče. Na tělesná cvičení plynule navazují cvičení ruky (jemné motoriky) a jazykových dovedností.
  • Jedenkrát v týdnu, zpravidla ve čtvrtek, vypracováváme s dětmi úkol ve formě pracovního listu a zadáváme domácí úkol do sešitu.
  • Rodiče zakoupí sešit ve velikosti A4 bez linek s obalem a kancelářské lepidlo značky Kores (značka je důležitá, ostatní lepidla dlouhodobě nelepí).
  • Sešity s domácími úkoly budou děti nosit do MŠ vždy v pondělí či úterý. Na první stranu sešitu vlepíme instrukci k systému nošení sešitu do MŠ a domů a uspořádání hotových pracovních listů.
  • Google Učebna – založena pro aktivní využití v případě uzavření MŠ či karantény. Učebnu budeme využívat už nyní pro případné absence dětí případně pro účely procvičování – budou na nich uloženy skeny všech pracovních listů. Pro přidání do kurzu Sluníčka 22-23 rodiče poskytnou g-mailové adresy.
  • Tabulky dovedností 5-6 let – předány rodičům pro domácí prostudování.
 2. Akce pro předškoláky
  • Primárně v rámci MŠ
  • Mimo MŠ volíme místa dostupná (tramvají, bus)
  • Informace na nástěnce a na stránkách školky, nastavit notifikace na e-mail (Aktuality a třída Sluníčka, popřípadě Jídelníček).
  • Na září vybíráme 200,- Kč na poníky z Mobilního zvěřince, hudební pohádka. Pro poníky 22. 9. je možné přinést též tvrdý chléb, jablka.
  • 22. 9. od 16h „Bramboriáda“ – akce pro rodiče a děti
 3. Logopedie
  • Ve věku 5-6 let rozvíjeny zejména hlásky r a ř, ostatní hlásky by již měly děti vyslovovat správně
  • Jazyk by měl být srozumitelný za použití rozvitých vět. Dbáme též na smysluplnost mluvené řeči – např. mluvit k tématu.
  • Zvážit návštěvu logopeda u dětí, která tato kritéria nesplňují – nutný individuální nácvik a procvičování v domácím prostředí.
  • Logopedie vhodná i pro cizojazyčné děti pro celkový rozvoj jazyka.
 4. Omluvné listy
  • V souvislosti s povinnou předškolní docházkou je nutné uvádět důvody nepřítomnosti.
  • Omluvné listy na třídě u učitelek. Budeme vyplňovat zpětně za každý měsíc dle docházky. Rodiče pouze k vypsaným datům doplní důvod nepřítomnosti a podpis.
 5. Kroužky
  • Plavání – pondělí od 13:00 do 13:40. Děti možno vyzvedávat buď před bazénem ve 14:00 nebo v MŠ od 15:15 hod.
   1. Ráno v MŠ nutno nahlásit, zda jde dítě plavat a kde si je rodiče vyzvednou (ti, kdo jdou od bazénu, dostanou svačinu domů).
   2. Pokud dítě plavat nepůjde, bude trávit odpolední odpočinek v jiné třídě.
   3. Děti s dlouhými vlasy – nutné gumičky a gumové čepice! Nenosit řetízky, náramky.
   4. Jestli dítě nosí pantofle v prostorách bazénu, tak si je hlídá samo.
 • Angličtina – čtvrtek. První lekce proběhne 6. 10. 2022. Budou 3 skupiny dětí. Rozdělení do skupin bude včas oznámeno. S případnými individuálními požadavky stran rozdělení dětí do skupin se rodiče mohou obracet na třídní učitelky.
 1. Škola v přírodě
  • Termín 18. 10. – 25. 10. 2022
  • Cena 3 800,- Kč
  • Informace o místě viz svp-cestice.cz
  • Schůzka ke škole v přírodě se koná v MŠ v  3.10. od 16:30 hod. ve třídě Sluníčka
  • Závazné přihlášky jsou k dispozici na třídě k odevzdání do 23. 9. 2021
 2. Klub rodičů a přátel školy
  • Pravidelné příspěvky se neplatí
  • Možnost zvážení peněžních darů na základě darovací smlouvy. Od částky 1000,- lze odečíst od základu daně v daňovém přiznání za předešlý rok.
 3. Školné
  • Platí pouze děti střední věkové skupiny, tj. 4-5 let, výše školného činí 836,- měsíčně.
  • Předškoláci školné neplatí.
 4. Cvičení v tělocvičně
  • Každou středu navštěvujeme tělocvičnu v MŠ. V tento den nedávat dívkám šaty.