Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Sluníčka > Zápisy do ŽŠ zřizovaných MČ Praha 3

Zápisy do ŽŠ zřizovaných MČ Praha 3Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023.

 •  Zkontrolujte si spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3

12.—13. dubna 2023 — DNY ZÁPISU — doručení přihlášky, návštěva školy

Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže.

Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?

 • Osobně — doručí zákonný zástupce

 • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)

 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem

 • Poštou

Doklady potřebné k zápisu

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) — zákonného zástupce

 • Rodný list dítěte (u dětí cizinců — jiný doklad totožnosti)

 

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 (ppp3.cz)  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

 

Přípravné třídy

Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.

Pro školní rok 2023/2024 budou zřízeny přípravné třídy v těchto školách:

 • ZŠ Cimburkova — 1 třída

 • ZŠ a MŠ Chelčického — 1 třída

 • ZŠ a MŠ J. Seiferta — 1 třída

 • ZŠ Pražačka — 1 třída

 • ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic — 2 třídy

 

Více informací: zde