Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Oznámení o účasti zaměstnanců na stávce škol-přerušení provozu 27.11.

Oznámení o účasti zaměstnanců na stávce škol-přerušení provozu 27.11.Vážení rodiče, dne 20.11.2023 jsem obdržela oznámení o účasti zaměstnanců na celodenní stávce 27.11.2023, ke které ČMOS PŠ vyzval pracovníky škol. Oznamuji tímto, že v tento den dojde k přerušení provozu školy. Důvody stávky jsou uvedeny v oznamovacím letáku ČMOS PŠ, který přikládám: vystrazna_stavka_letacek_final_2.pdf

Vzhledem k tomu, že se např. nedaří dlouhodobě obsadit pozici uklízečky MŠ kvalitní a spolehlivou pracovnicí (není divu, když tabulkově nabízená hodinová hrubá mzda je 113,-Kč/hod.), je i z naší strany podpora důvodů vedoucích ke stávce nutná a opodstatněná.

Chceme se tímto připojit k podpoře zejména zvýšení platů provozních zaměstnanců škol, bez nichž se řádné zajištění provozu a chodu školy neobejde, a kteří jsou důležitou a nedílnou součástí kvalitní péče o vaše děti v mateřských školách.

Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení a podporu.

                                                                                           Za kolektiv zaměstnanců Gabriela Hermannová.

Další informace - MŠMT pro zákonné zástupce:

Nárok zákonného zástupce na ošetřovné a jiné náhrady
Zákonný zástupce omezením či přerušením provozu školy nezískává nárok na ošetřovné jako tomu bylo v případě vyhlášení mimořádného opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 (viz zákon o nemocenském pojištění § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 – ohlášená stávka nebude posouzena jako nepředvídaná událost). Stávka je ústavním právem každého zaměstnance a zákonným zástupcům nevzniká tak nárok na žádnou kompenzaci. Pouze v případě, že by soud rozhodl, že stávka je nezákonná, bude odborová organizace, která stávku vyhlásila, odpovídat podle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu, která mu takovou stávkou vznikla.
Nárok zákonného zástupce na home office
Zákonný zástupce dítěte mladšího 9 let může požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud to umožňuje povaha práce. Zaměstnavatel nemá povinnost této žádosti vyhovět, nesouhlas však musí písemně odůvodnit. Ředitel školy nemá povinnost tuto informaci zákonnému zástupci poskytnout, je uvedena pouze pro informaci