Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kronika MŠ > Kronika 2016-2017

Kronika 2016-2017

Ve školním roce 2016/2017 bylo v naší mateřské škole otevřeno 6 tříd se 154 dětmi a 12 učitelkami. O jídelníček odpovídající zásadám správné výživy a o pořádek v kuchyni a jídelně se staraly 2 kuchařky, 1 hospodářka a 2 pomocné pracovnice. Čistotu ve školce a pomoc s malými dětmi zajišťovaly 3 uklízečky.

Letošní rok proběhl v zrcadle nových nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2020 by měly být do mateřských škol přijímány již dvouleté děti. Proto se naše paní ředitelka Gabriela Hermannová v průběhu zimního semestru podílela na realizaci série vzdělávacích rekvalifikačních seminářů pro chůvy v Pardubicích, kde vedla jeden z předmětů. Absolventky kurzu získaly kvalifikaci pro práci chůvy a budou se moci ucházet o nově vznikající místa v mateřských školách. Z naší mateřské školy se studia zúčastnily dvě pracovnice z řad uklízeček, z nichž jedna studium ukončila úspěšným složením závěrečné zkoušky. Učitelky se v průběhu roku účastnily vzdělávacích seminářů o specifice práce s batolaty. Vedení mateřské školy se rovněž intenzívně připravovalo na další novinku, a to povinnou docházku předškoláků do mateřské školy, která vstupuje v platnost v září 2017.

MŠ Pražačka se dále zapojila do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území MČ Praha 3. Projektu se účastnilo celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ. Cílem projektu bylo podpořit kvalitu řízení škol a sdílení zkušeností.

První zářijovou aktivitou byla tradiční schůzka rodičů s ředitelkou a učitelkami na třídách. Předškoláci zahájili sérii mimoškolních aktivit návštěvou Toulcova dvora, kde pod vedením vodníka Brekule navštívili mokřady a seznámili se se zajímavými vodními živočichy. Na konci měsíce nás navštívilo první divadélko.

Říjnové akce otevřela třída Sovičky návštěvou divadla Gong, kde děti shlédly představení Dášeňka. Děti z Motýlků navštívily koncertní sál Rudolfinum, kde je čekala nejen prohlídka budovy, ale i opravdový koncert. V polovině měsíce vyjely všechny zaměstnankyně školky na výjezdní poradu do nádherné přírody Chráněné krajinné oblasti Blaník. V rámci porady absolvovaly zážitkový sebepoznávací seminář a měly čas i na výšlap po okolí. Po návratu z Blaníku odjela třída Sluníček na devítidenní školu v přírodě pořádanou v prostorách Stálé školy v přírodě v pošumavských Česticích. V závěru měsíce navštívili Motýlci další představení divadla Gong a říjen uzavřely učitelky pravidelnou pedagogickou poradou.

Hned po příjezdu ze školy v přírodě shlédla Sluníčka první listopadové představení divadla Gong Záhada hlavolamu. Podzim patří sklizni nejrůznějších plodin, proto se učitelky rozhodly uspořádat pro děti a jejich rodiče bramborovou slavnost – Bramboriádu. Kromě nejrůznějších zábavných disciplín inspirovaných bramborami byly podávány výtečné smažené bramboráky, po nichž se jen zaprášilo! V listopadu se rovněž konalo pravidelné foniatrické vyšetření, na jehož základě byla dětem doporučena logopedie popřípadě další potřebná vyšetření. Předškolní děti z Motýlků se zúčastnily interaktivního workshopu Astrohrátky pořádané Štefánikovou hvězdárnou na pražském Petříně. V polovině měsíce nás čekalo fotografování jednotlivců a sourozeneckých dvojic a koncertní pásmo s písněmi Pavla Jurkoviče konané v prostorách školy. Nadcházející adventní období zahájili Motýlci keramickou dílnou pro rodiče, na kterou posléze navázaly Sovičky a Sluníčka s adventními věnci. V listopadu se dále konaly tyto akce: Tajemství našeho těla – zdravotnický program o oběhové soustavě, Bezpečný pes – návštěva canisterapeutických psů, divadélko pro tři třídy. Sovičky shlédly představení Míša Kulička v divadle Gong.

Prosincové aktivity zahájila Sluníčka návštěvou workshopu a koncertu v Rudolfinu a nástup Adventu si připomněli rodiče a děti z Veverek výrobou roztomilých ponožkových sněhuláčků. 5. prosince nemohl ve školce chybět Mikuláš, čert a anděl, jež pro nás ztvárnili studentky a studenti Gymnázia Pražačka. Divadlo Gong s představením Kvak a Žbluňk navštívili Sovičky a Motýlci. A pak už následovala série tradičních besídek pro rodiče, kde děti předvedly, co se během podzimu naučily. Předškolní třídy secvičily dvě divadelní představení, ostatní děti vystoupily s pásmy básniček, písniček a tanečků. Úplný závěr kalendářního roku obohatila rodina Dvorníkova přehlídkou vánočních lidových písní a tradic a symbolicky uzavřely kalendářní rok zaměstnankyně školky při vánočním posezení.

lednu přivítaly učitelky ve svých řadách novou kolegyni ve třídě Sluníček a nový rok otevřely pravidelnou pedagogickou poradou. V polovině měsíce započaly truhlářské práce v keramické dílně, v níž byl kromě keramické pece nově umístěn také kabinet výtvarných pomůcek. V průběhu měsíce navštívily třídy Sluníček, Motýlků a Tučňáků divadlo Gong a Sluníčka se navíc zúčastnila přírodovědného workshopu v Toulcově dvoře. To se již blížila doba zápisů do základních škol a předškolní děti proto zavítaly do sousední základní školy Pražačka, aby se poprvé v životě zúčastnily skutečné výuky a zábavného programu pořádaného nejstaršími žáky základní školy.

únoru odjeli Motýlci a Sovičky na školu v přírodě do Čestic a školkou prošly masopustní karnevalové průvody všech tříd. Vedle tradičních návštěv divadla Gong, Toulcova dvora a Rudolfina proběhly u zájemců z řad předškoláků testy školní zralosti vedené psycholožkou z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze 8.

Interpretace testů školní zralosti pokračovaly dále na začátku měsíce března. Nově v tomto měsíci započala série Dnů otevřených dveří, kde si zájemci o naši školku prohlédli prostory a obdrželi všechny důležité informace potřebné k zápisu do MŠ. Předškolní třídy navštívily představení v divadle Gong a přírodovědecky zaměřený workshop v Toulcově dvoře. Sluníčka absolvovala Astrohrátky na Petříně. V průběhu března rovněž probíhaly zpětnovazební pohovory zaměstnankyň a paní ředitelky. Měsíc uzavřela pravidelná pedagogická porada.

První skutečně jarní měsíc – duben – otevřela rodina Dvorníkova svým Velikonočním koncertem v prostorách MŠ následovaným dalšími Dny otevřených dveří. Motýlci navštívili Gong a Sluníčka uspořádala keramickou dílnu pro rodiče. K veselé náladě mezi dětmi přispěl Cirkus Adonis s živými zvířátky a iluzionistickými i klaunskými čísly. Školku navštívilo divadélko herečky Evy Hruškové. Na výzvu Městské části Praha 3 jsme se přihlásili k účasti v soutěži Rodina a škola – cesta ke kreativitě s projektem Tvořivé dílny pro děti a rodiče.

Květen začal zápisem nových dětí. Zájem rodičů předčil očekávání a volná místa byla obratem zaplněna. Celý měsíc byl nabitý událostmi: v předškolních třídách proběhl průzkum hudebnosti dětí, školku navštívila opravdová domácí zvířátka (děti si mohly pohladit kuřátka, kachňátka, kůzlátka, štěňátka, morčata…), Motýlci slavně zvítězili ve Fotbalovém poháru čtyř školek a Sluníčka získala stříbro na stejnojmenné olympiádě, školku navštívili záchranáři se sanitním vozem a Sluníčka absolvovala hudebně dramatickou dílnu Šaman. Spaní ve školce si vyzkoušela Sluníčka společně s Motýlky. Na zahradě školky se konal „abiturientský“ večírek našich bývalých žáčků. Školku navštívili včelaři s programem o životě včel a s ochutnávkou včelích produktů a proběhlo fotografování tříd. Konala se schůzka pro nově přijaté děti a úplný závěr měsíce patřil „celoškolkovému“ výletu do Státního hřebčína Kladruby.

Červen otevřely oslavy Mezinárodního dne dětí se soutěžemi a zaslouženým mlsáním nanuků. Za mateřskými povinnostmi odešla učitelka Jaroslava Abrahamčíková, na jejíž místo nastoupila po rodičovské dovolené Petra Baziková. Školní zahrada hostila slavnost opékání špekáčků s rodiči. Předškoláci uzavřeli své mimoškolní kulturní zážitky poslední návštěvou divadla Gong, kde shlédli představení Malá čarodějnice. Čtyři zástupkyně naší MŠ se zúčastnily slavnostního ocenění nejlepších učitelů z Prahy 3 Diploma Comenianum v žižkovském Atriu. Za rok 2016/17 získala ocenění Nejlepší učitel/ka za naši školku Klára Loudová. Uspěli jsme i v soutěži školek Rodina a škola – cesta ke kreativitě. Obsadili jsme 3. místo a získali 30 tisíc korun. Poslední den školního roku patřil veselému posezení zaměstnankyň na zahradě školy, tentokrát ve znamení Indiánů…