Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

                                     Zápis do MŠ

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2024/2025 (docházka od 1.9.2024):

Zápisy do mateřských škol MČ Praha 3 pro školní rok 2024/25 proběhnou v řádném termínu 6. a 7. května 2024 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy.

Letos je opět pro rodiče připravena elektronická verze MČ Praha 3, tzv. „předzápis“, který umožní předvyplnění žádosti o přijetí do mateřské školy MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém otevřený v průběhu dubna: https://zapisdoms-praha3.praha.eu. Předvyplněnou žádost s přílohami si lze vytisknout a poté je nutné ji donést k lékaři pro potvrzení.

Pozn. k povinnému očkování: Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou nebo aktuální kontraindikaci (Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.). Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápisy do MŠ pro šk.rok 2024/25 - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole některým z uvedených způsobů:

Preferujeme předání žádosti osobně - pouze 6.5. a 7.5. v době od 13:00 do 17:00 hodin v budově MŠ Pražačka (předat může i 1 ze zákonných zástupců dítěte, své dítě můžete, ale nemusíte brát k zápisu s sebou).

elektronicky (z datové schránky zákonného zástupce dítěte do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem - využít lze služby Czech point)

poštou (doporučeně i obyčejným dopisem, razítko odeslání pouze 6.5. nebo 7.5.2024),

!!!!! Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh - III. info o MŠ.pdf   (samostatná příloha MŠ Pražačka, připojte prosím k žádosti) musí být provedeno v termínu zápisu do MŠ, a to ve dnech 6.5. a 7.5.2024 !!!!!

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí osobně předá nebo zašle na uvedenou e-mailovou adresu (či do uvedené osobní datové schránky) zákonnému zástupci dítěte Registrační číslo spolu s informacemi o dalším průběhu přijímacího řízení. Aktuálně můžete také sledovat na výše uvedeném odkazu elektronického systému MČ Praha 3.

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2024 nebudou 3 roky, přihlašovali nejlépe do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy.

Den otevřených dveří ve dnech: čtvrtek 4.dubna 2024 od 16:30 do 17:30 a úterý 16.dubna od 16:30 do 17:30. Využijte prosím i odkaz na možnou virtuální prohlídku v Úvodu webu MŠ Pražačka. Sledujte prosím i nadále průběžně vkládané informace, a to až do konce dubna 2024.

 

 

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2023/2024 (docházka od 1.9.2023):

Seznam registračních čísel dětí přijatých k docházce od 1.9.2023 (zápis z 3.5. a 4.5.2023):

Seznam dětí přijatých od 1.9.2023_zápis z 3.5. a 4.5.2023.pdf

V pátek 30.6. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 45 dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2023 bylo podáno 94 žádostí  o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 45 dětí, dalších 26 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ),    

23 dětí bylo nepřijato (v případě trvajícího zájmu o možné přijetí dítěte na případně aktuálně uvolněné místo sdělte prosím tuto skutečnost ředitelce na: gabriela.hermannova@msprazacka.cz).

Výsledek příjímacího řízení je zároveň součástí on-line systému MČ Praha 3 „Zápisy do MŠ“: https://zapisdoms-praha3.praha.eu

Vyvěšeno dne: 31.5.2023    Gabriela Hermannová, ředitelka školy

Zápis do MŠ dne 1.6.2023 pro děti UK - info: zde

Příjem žádostí v tištěné podobě ve čtvrtek 1.6.2023 od 12:00 do 16:00 hodin.

MŠ Pražačka aktuálně po proběhlých zápisech v květnu 2023 volné místo pro další zájemce nemá.

 

 


Vážení rodiče, na https://zapisdoms-praha3.praha.eu můžete sledovat průběh příjimacího řízení pro vaše dítě ve všech mateřských školách, kde jste podali žádost o přijetí. Pro nepřijaté děti nabízí MČ Praha 3 ještě možnost podání žádosti na jediná volná místa, a to v ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. Pokud je zřejmé, že vaše dítě nebude v žádné MŠ přijato, a máte o umístění dítěte od září 2023 zájem, obraťte se prostřednictvím e-mailu či telefonicky na ZŠ a MŠ Jar.Seiferta, a to bez prodlení, nejlépe do konce tohoto týdne - tedy do 26.5.2023. Žádost o přijetí s potvrzením od lékaře můžeme dané MŠ předat. Děkuji za pochopení. S pozdravem Gabriela Hermannová, 23.5.2023.

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2023/2024 (docházka od 1.9.2023):

Zápisy do mateřských škol MČ Praha 3 pro školní rok 2023/24 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2023 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy.

Letos je opět pro rodiče připravena elektronická verze MČ Praha 3, tzv. „předzápis“, který umožní předvyplnění žádosti o přijetí do mateřské školy MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém otevřený v průběhu dubna: https://zapisdoms-praha3.praha.eu. Předvyplněnou žádost s přílohami si lze vytisknout a poté je nutné ji donést k lékaři pro potvrzení.

Pozn. k povinnému očkování: Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou nebo aktuální kontraindikaci (Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.). Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápisy do MŠ pro šk.rok 2023/24 - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole některým z uvedených způsobů:

Preferujeme předání žádosti osobně - pouze 3.5. a 4.5. v době od 13:00 do 17:00 hodin v budově MŠ Pražačka (předat může i 1 ze zákonných zástupců dítěte, své dítě můžete, ale nemusíte brát k zápisu s sebou).

elektronicky (z datové schránky zákonného zástupce dítěte do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem - využít lze služby Czech point)

poštou (doporučeně i obyčejným dopisem, razítko odeslání pouze 3.5. nebo 4.5.2023),

!!!!! Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh - III. info o MŠ.pdf   (samostatná příloha MŠ Pražačka, připojte prosím k žádosti) musí být provedeno v termínu zápisu do MŠ, a to ve dnech 3.5. a 4.5.2023 !!!!!

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí osobně předá nebo zašle na uvedenou e-mailovou adresu (či do uvedené osobní datové schránky) zákonnému zástupci dítěte Registrační číslo spolu s informacemi o dalším průběhu přijímacího řízení. Aktuálně můžete také sledovat na výše uvedeném odkazu elektronického systému MČ Praha 3.

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2023 nebudou 3 roky, přihlašovali nejlépe do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy.

Den otevřených dveří ve dnech: úterý 4.dubna 2023 od 16:30 do 17:30 a úterý 18.dubna od 16:30 do 17:30. Využijte prosím i odkaz na možnou virtuální prohlídku v Úvodu webu MŠ Pražačka. Sledujte prosím i nadále průběžně vkládané informace, a to až do konce dubna 2023.

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis 1. června 2023.

Pro generování přihlášek bude tato aplikace otevřena od 23. 5. 2023. Návod na aplikaci v ukrajinštině najdete zde

Podrobnosti co s sebou k zápisu a další informace najdete na webových stránkách MČ Praha 3.

 

 

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2022/2023 (docházka od 1.9.2022):

Seznam registračních čísel dětí přijatých k docházce od 1.9.2022 (zápis z 3.5. a 4.5.2022): Seznam dětí přijatých od 1.9.2022_zápis z 3.5.a 4.5.2022.pdf

Ve čtvrtek 30.6. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 43 dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2022 bylo podáno 72 žádostí  o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 43 dětí, dalších 20 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ),    

9 dětí bylo nepřijato (v případě trvajícího zájmu o možné přijetí dítěte na případně aktuálně uvolněné místo sdělte prosím tuto skutečnost ředitelce na: gabriela.hermannova@msprazacka.cz).

Výsledek příjímacího řízení je zároveň součástí on-line systému MČ Praha 3 „Zápisy do MŠ“: https://zapisdoms-praha3.praha.eu

Vyvěšeno dne: 3.6.2022    Gabriela Hermannová, ředitelka školy

 

 

Zápisy do mateřských škol MČ Praha 3 pro školní rok 2022/23 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2022 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy.

Letos podruhé je pro rodiče připravena elektronická verze MČ Praha 3, tzv. „předzápis“, který umožní předvyplnění žádosti o přijetí do mateřské školy MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém otevřený v průběhu dubna: https://zapisdoms-praha3.praha.eu. Předvyplněnou žádost s přílohami si lze vytisknout a poté je nutné ji donést k lékaři pro potvrzení.    

Pozn. k povinnému očkování: Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou nebo aktuální kontraindikaci (Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.). Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápisy do MŠ pro šk.rok 2022/23 proběhnou bez přítomnosti dětí i rodičů - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole některým z uvedených způsobů:

elektronicky (z datové schránky zákonného zástupce dítěte do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem - využít lze služby Czech point)

poštou (doporučeně i obyčejným dopisem, razítko odeslání pouze 3.5. nebo 4.5.2022),

osobně (předání dne 3.5. nebo 4.5. po dohodě s ředitelkou MŠ nebo vhozením v uvedené dny zápisu do poštovní schránky mateřské školy – obě varianty po předchozí domluvě s ředitelkou školy – komunikujte prosím e-mailem).

!!!!! Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh -  III. info o MŠ.pdf  (samostatná příloha MŠ Pražačka, připojte prosím k žádosti) musí být provedeno v termínu zápisu do MŠ, a to ve dnech 3.5. a 4.5.2022 !!!!!

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí zašle na uvedenou e-mailovou adresu (či do uvedené osobní datové schránky) zákonnému zástupci dítěte Registrační číslo spolu s informacemi o dalším průběhu přijímacího řízení. Aktuálně můžete také sledovat na výše uvedeném odkazu elektronického systému MČ Praha 3.

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2022 nebudou 3 roky, přihlašovali nejlépe do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy.

Dny otevřených dveří (krátké informační setkání) bude organizováno dne: středa 6.4.2022 od 16:30 do 17:30 hod. a středa 20.4.2022 od 16:30 do 17:30 hod.

Využijte prosím k prohlídce prostor školy i odkaz na virtuální prohlídku v Úvodu webu MŠ Pražačka.

Sledujte prosím i nadále průběžně vkládané informace, a to až do konce dubna 2022.

Předem děkuji. Gabriela Hermannová.

Na čtvrtek 30.6. od 16,30 do 17,30 je plánována úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

 

Vážení rodiče/zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do mateřských škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční na Praze 3 v již avizovaných termínech 3. a 4. května 2022.

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2022 do 15.července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách mateřských škol a  na webu městské části v průběhu května. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy. 

MČ Praha 3 

 

 

ZÁPIS na šk.rok 2021/2022 - docházka dítěte od 1.9.2021:

Vážení rodiče,

s ohledem na počet nepřijatých tříletých dětí do mateřských škol MČ Praha 3 po zápisu na školní rok 2021/2022 a ve spolupráci s Odborem školství MČ Praha 3, bude Mateřská a základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 otevírat ještě jednu třídu mateřské školy. Vychází tak vstříc velkému zájmu rodičů o přijetí dětí do mateřských škol. Nabízíme vám volná místa, která tímto vznikla. Máte-li zájem své dítě do nabízené školky přihlásit, učiňte tak obratem, nejpozději do středy 16. 6. 2021.

Kontaktní osoba - zástupkyně ředitelky paní Lucie Haklová, email: Haklova@skolaseiferta.cz, telefon: 777362946.

S pozdravem ředitelka MŠ, Gabriela Hermannová.

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2021/2022:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 49 dětí.

 

 Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

7552756992                            5939869264   

5110868224                            6543043072

9937937408                           7813818368

4022563072                           4302405376

3757422086                           4137451522

1002646016                           3989186816

7512961536                             8977266944

9888387456                          7604657664

3803142784                           4492439552

5165469696                           8880675584

2467202048                          5401270528

9046479104                          2511536384

1742222336                            3829821442

1950375936                            6674604288

9157114885                             3827092992

8838460672                          4908385284                                                                              

7241993472                            7406687363                                                    

9322418247                            3554888064                                                                               

5986998832                          1098470528                                                                         

7792336272                            5565012486                                                                           

6163827235                            7539971846                                                                           

4586882176                           2088461056                                                                            

3123194889                            6374882816                                                                           

5038373888                          2955445767                                                                          

7269819872

 Ve středu 30.6. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020 bylo podáno 124 žádostí  o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 49 dětí, dalších 50 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ),    

25 dětí bylo nepřijato (v případě trvajícího zájmu o možné přijetí dítěte na případně aktuálně uvolněné místo sdělte prosím tuto skutečnost ředitelce na: gabriela.hermannova@msprazacka.cz).

Výsledek příjímacího řízení je zároveň součástí on-line systému MČ Praha 3 „Zápisy do MŠ“: https://zapisdoms-praha3.praha.eu

Vyvěšeno dne: 1.6.2021    Gabriela Hermannová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

v době do 1.června probíhá období správního řízení (zpracování žádostí o přijetí dítěte k docházce od 1.9.2021). V rámci poprvé spuštěného registru žádostí v on-line systému MČ Praha 3 „Zápisy do MŠ“ dochází k bodování dětí dle nastavených platných kritérií, tzn. dle Vámi uvedeného trvalého bydliště dítěte (systém akceptuje pouze tento zákonný údaj – nájemní a kupní smlouvy oproti původnímu předpokladu nejsou brány v potaz) a dále sestupně dle věku dítěte. Počítejte prosím s touto skutečností. Ředitelky jednotlivých mateřských škol Prahy 3 nemohou do řazení dětí nijak zasáhnout a nájemní či kupní smlouvy (bydliště na Praze 3) tím pádem zohlednit. Po ukončení přijímacího řízení lze individuálně domluvit s ředitelkou MŠ další případný postup.

Zároveň je již zřejmé, že vzhledem k umístění většího počtu dětí z končící MŠ Jeseniova 98, nebude mít MŠ Pražačka tolik volných míst, aby, jako ve všech předchozích letech, přijala všechny 3 leté děti.

Za tuto skutečnost se velmi omlouváme, případné dotazy k umístění nepřijatých dětí směřujte prosím na zřizovatele – MČ Praha 3.

Informace od Odboru školství MČ Praha 3 ke dni 14.5.2021: "Průběžné výsledky přijetí dětí do MŠ Prahy 3 budou zveřejněny 24.5.2021. Snažíme se maximálně vyhovět zájmu rodičů a vzhledem k velkému počtu přihlášek a častému vícečetnému podání žádostí o přijetí, zabere vyhodnocování výsledků zápisů na Praze 3 více času, než jsme předpokládali. Děkujeme za pochopení."

Gabriela Hermannová, ředitelka

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2021/2022 (docházka od 1.9.2021):

Zápisy do mateřských škol MČ Praha 3 pro školní rok 2021/22 proběhnou v řádném termínu 4. a 5. května 2021 - pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy.

Letos poprvé je pro rodiče připravena elektronická verze MČ Praha 3, tzv. „předzápis“, který umožní předvyplnění žádosti o přijetí do mateřské školy MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém otevřený v průběhu dubna: https://zapisdoms-praha3.praha.eu. Předvyplněnou žádost s přílohami si lze vytisknout a poté je nutné ji donést k lékaři pro potvrzení.    

Pozn. k povinnému očkování: Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou nebo aktuální kontraindikaci (Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.). Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápisy do MŠ pro šk.rok 2021/22 proběhnou bez přítomnosti dětí i rodičů - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole některým z uvedených způsobů:

elektronicky (z datové schránky zákonného zástupce dítěte do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem - využít lze služby Czech point)

poštou (doporučeně i obyčejným dopisem, razítko odeslání pouze 4.5. nebo 5.5.2021),

osobně (předání dne 4.5. nebo 5.5. po dohodě s ředitelkou MŠ nebo vhozením v uvedené dny zápisu do poštovní schránky mateřské školy – obě varianty po předchozí domluvě s ředitelkou školy – komunikujte prosím e-mailem).

!!!!! Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh -  III. info o MŠ.pdf  (samostatná příloha MŠ Pražačka, připojte prosím k žádosti) musí být provedeno v termínu zápisu do MŠ, a to ve dnech 4.5. a 5.5.2021 !!!!!

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí zašle na uvedenou e-mailovou adresu (či do uvedené osobní datové schránky) zákonnému zástupci dítěte Registrační číslo spolu s informacemi o dalším průběhu přijímacího řízení. Aktuálně můžete také sledovat na výše uvedeném odkazu elektronického systému MČ Praha 3.

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2021 nebudou 3 roky, přihlašovali nejlépe do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy.

Vzhledem k aktuální situaci v ČR nebude pravděpodobně uspořádán do termínu zápisu ani jeden Den otevřených dveří. Využijte prosím odkaz na možnou virtuální prohlídku v Úvodu webu MŠ Pražačka (vložena během března 2021). Sledujte prosím i nadále průběžně vkládané informace, a to až do konce dubna 2021.

Předem děkuji. Gabriela Hermannová.

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2020/2021:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 53 dětí.

Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,

51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

V úterý 30.6. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka ve dnech 2.5. až 11.5. 2020 bylo podáno 62 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 53 dětí, dalších  9 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ).

   

                                                       Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ

V Praze dne 2.6.2020                          

Zápis do MŠ

Žádost o přijetí k 1.9.2020, I.str..pdf  Žádost o přijetí k 1.9.2019, II.str..pdf  Žádost o přijetí, III. info o MŠ.pdf  Čestné prohlášení k očkování dítěte.pdf Detsky_ockovaci_kalendar.pdf (jen pro informaci rodičům k Čestnému prohlášení), (vyjádření lékaře.pdf , NENÍ k podání žádosti nutné, stačí Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopie očk.průkazu!!!)

Vzhledem k aktuální situaci v ČR nebude pravděpodobně uspořádán do termínu zápisu ani jeden Den otevřených dveří.

Informace vložené dne 13.4.2020 (postup zápisu stanoven na základě pokynu MŠMT a po projednání se zřizovatelem). Sledujte prosím i nadále průběžně vkládané informace, a to až do konce dubna 2020. Děkujeme.

Zápisy do MŠ pro šk.rok 2020/21 proběhnou bez přítomnosti dětí i rodičů - žádost o přijetí bude možno doručit mateřské škole některým z uvedených způsobů:

elektronicky (z datové schránky zák.zástupce do datové schránky MŠ nebo e-mailem s elektronickým podpisem - využít lze služby Czech point) a dále poštou (doporučeně i obyčejným dopisem), ve vyjímečném případě osobně (po dohodě s ředitelkou MŠ - nejlépe e-mailem).

!!!!! Odeslání vyplněné žádosti včetně příloh - Čestné prohlášení o očkování, kopie očk.průkazu, musí být provedeno  v termínu zápisu do MŠ, a to v době od 2.5. do 11.5.2020 !!!!!

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí zašle na uvedenou e-mailovou adresu (či do uvedené osobní datové schránky) zákonnému zástupci dítěte Registrační číslo spolu s informacemi o dalším průběhu příjimacího řízení.

Prosím všechny rodiče, aby své děti, kterým do 31.8.2020 nebudou 3 roky, přihlašovali nejlépe do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková, které jsou této věkové kategorii stavebně a provozně uzpůsobeny. Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky  zcela nevhodná. Pro bližší informace piště dotazy na e-mail školy.

Zároveň prosím rodiče o informaci, zda podávají žádost o přijetí pouze do MŠ Pražačka. V případě podání více žádostí prosím o poznámku, do které/rých MŠ ještě další žádost/ti o přijetí posílají.

Předem děkuji. Gabriela Hermannová.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

I.Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

II.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší čtyř let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

 III.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší tří let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při rozhodování o přijetí v bodě II. a III. bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.