Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kronika MŠ > Kronika 2019-2020

Kronika 2019-2020

září začalo pro předškolní děti plavání v bazénu Pražačka. Učitelky středních tříd se zúčastnily vzdělávacího workshopu Záhony pro školky. Konala se schůzka k přípravě devadesátého výročí mateřské a základní školy na Pražačce, dále se třídní schůzky a setkání s rodiči – cizinci za přítomnosti tlumočníků. Začali jsme rovněž připravovat školku v přírodě a při této příležitosti uspořádali informativní mítink s rodiči. Školku navštívilo Mobilní planetárium s výukovým programem Život stromů.

Měsíc říjen otevřelo divadlo v MŠ s představením Dvě pověsti české. Personál školky vyrazil na víkendovou výjezdní poradu do Kutné hory. Konala se porada ředitelek MŠ na Praze 3. Na zahradě školky proběhla tradiční a oblíbená bramborová slavnost alias Bramboriáda. Sluníčka a Motýlci se zúčastnili dílny v KC Vozovna pod názvem Módní návrháři. Sluníčka vyrazila na oblíbenou devítidenní školku v přírodě v pošumavských Česticích.

Listopadové akce otevřela pohádka Král Karel a workshop Dobrodružství s kapičkou. Předškoláci navštívili divadlo Gong, kde shlédli Míšu Kuličku. Motýlci spali ve školce. Svátek sv. Martina jsme oslavili lampionovým průvodem v lesoparku Krejcárek. Sluníčka vyrazila do Minoru na představení Mami, už tam budu. V prostorách MŠ proběhlo pro zájemce vyšetření očí společnosti Prima vizus. Pejskové a Motýlci uspořádali keramickou dílnu pro rodiče a děti. Sluníčka vyjela na Petřín do Štefánikovy hvězdárny na Povídání o Sluníčku. Školku navštívil písničkář Jan Bílý s pořadem Pojedeme do ZOO. Proběhlo předvánoční fotografování dětí. Sovičky a Sluníčka pozvaly rodiče k výrobě adventních věnců.

Prosinec se nesl ve znamení adventní atmosféry. Ve třídách se sešli rodiče a děti na vánočních besídkách, školku navštívilo divadlo Krab se svým Vánočním příběhem a rodina Dvorníkova s pásmem adventních lidových tradic. Závěr kalendářního roku věnovaly zaměstnankyně školky každoročnímu vánočnímu posezení. 

Leden otevřel výtvarný workshop pro učitelky v MŠ, kde se seznámily s výtvarnými pomůckami a získaly náměty na jejich netradiční využití v interiéru i plenéru. Školku navštívila živá zvířata. Nejprve vlci s programem Kdo chce s vlky výti a dále pak sokolníci s dravci a sovami. Do médií začaly pronikat informace o novém onemocnění SARS-CoV-2, které se z Číny rozšířilo do Evropy pod názvem Covid-19.

únoru vycestovali Motýlci na představení Lakomá Barka a Sovičky na Pejska a kočičku do divadla Gong, proběhla další schůzka ohledně příprav oslav výročí MŠ a ZŠ. Jedna z učitelek se zapojila do vzdělávacích aktivit pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Ve třídách se potupně vystřídaly masopustní veselice.

březnu se epidemiologická situace v zemi začala rapidně zhoršovat. Ve školce jsme ještě stihli testy školní zralosti pro předškoláky a zájemkyně z řad pracovnic se sešly na neformálním setkání za účelem sestavování vize MŠ. Dne 18. 3. 2020 byly mateřské školy z rozhodnutí vlády ČR uzavřeny. Důvodem bylo onemocnění Covid-19.

Březen/duben/květen - situace kolem pandemie nemoci Covid-19

  • Od 13. 3. 2020 je zakázaná osobní přítomnost žáků na ZŠ, SŠ a VOŠ ve školách. MŠ zůstávají otevřené.
  • Hlavní problémy s provozem MŠ – mladé učitelky zůstávají se školními dětmi doma, učitelky důchodkyně jsou ve vážném zdravotním riziku; důchodkyně tvoří třetinu našeho učitelského sboru. Dodržování hygienických pravidel u malých dětí je komplikované, jejich návyky nejsou ještě ukotveny. Rodiče na situaci reagují různě – někteří jsou úzkostní až agresívní, krizovou situaci neakceptují, zlehčují, požadují umístění dítěte i přes příznaky onemocnění. Chybějí informace, společnost zasahují obavy z onemocnění. V MŠ je komplikované dodržovat hygienická pravidla – roušky, dvoumetrové odstupy. Absentují metodiky, jak v této situaci postupovat.
  • Od začátku pandemie je MŠMT zdrženlivé k podpoře MŠ a řízení v době krize ponechává na zřizovatelích. Ani ostatní úřady nevydávají včasná stanoviska ke správným postupům BOZP. Chybí ochranné prostředky a desinfekce pro děti i personál. Chybí finanční prostředky na intenzivní úklid a desinfekci.
  • MŠ zůstávají prakticky bez pomoci, řídí se pokyny a informacemi z médií. Také hygienické stanice se omezují pouze na obecná ustanovení, školské odbory odkazují na MŠMT, MŠMT odkazuje na zřizovatele, zřizovatelé doporučují pokyny MŠMT a MZ… Zřizovatelé přijímají rozhodnutí zejména s ohledem na rodiče, nikoliv na zaměstnance.

Květen / červen Od 25. 5. 2020 MŠ otevřena v omezeném rozsahu, v platnosti jsou zvláštní hygienická a organizační opatření. Zaměstnanci MŠ docházejí do práce již od v týdnu od 18. 5., aby vytřídili hračky, které lze dezinfikovat, podíleli se na úklidu, seznámili se se zaváděnými opatřeními a věnovali se dalším nutným přípravám před otevřením budovy a přijetím dětí.

Každé ráno je u vstupu do MŠ dětem měřena teplota, desinfikovány ruce a kontrolováno, zda mají k dispozici vlastní lahvičku s pitím. Počet rodičů v MŠ je omezen na deset, předepsány jsou roušky
a jednorázové rukavice. V pravidelných intervalech uklízečky dezinfikují častá místa dotyku rukou (kliky, zábradlí apod.). Provozní doba je zkrácena o hodinu do 16:30 tak, aby mohla probíhat každodenní dezinfekce povrchů a hraček.

Do MŠ nastupuje na konci května zhruba polovina dětí, opatření jsou zaměstnanci, dětmi i rodiči přijata bez větších problémů. V provozu je pět tříd, skupina dětí z Tučňáků je rozdělena do tříd Sovičky
a Pejskové. Zaměstnanci dbají na to, aby se děti co nejméně setkávaly. Děti tráví většinu času na zahradách – starší děti na velké, mladší na malé zahradě. Hračky na zahradách jsou rozděleny do sektorů, které se denně střídají, použité hračky a sportovní náčiní se denně dezinfikují. V době otevření MŠ pro rodiče mají všichni přítomní dospělí roušky. Pro děti předpis nošení roušek neplatí. Po uzavření MŠ jsou roušky předepsané pro dospělé pouze pro přítomnost v jídelně a při pomoci dětem s hygienou a oblékáním. Po dobu otevření MŠ v tomto období se naštěstí nákaza Covid – 19 neobjevuje.