Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Kdo pečuje o děti

Kdo pečuje o děti

ředitelka a učitelky:
12 kvalifikovaných učitelek na 1,0 úvazku, 1 učitelka na 0,75 úvazku, 1 učitelka na 1,0 úvazku doplňující si kvalifikaci
 

Gabriela Hermannová, Martina Dalibová, Jaroslava Petržilková, Zdeňka Hubáčková, Marie Pretlová,  Mgr. Klára Loudová, Ivana Hrbková (MD), Mgr.Václava Andrlová, Jana Březinová, Petra Baziková, Kristýna Mahnelová, Monika Sekavová, Pavlína Jandová, DiS., Michaela Lapáčková, Jaroslava Abrahamčíková (MD).

   
hospodářka: 1 kvalifikovaná osoba na 0,5 úvazku: Kateřina Panošová
kuchařky:

1 kvalifikovaná osoba na 1,0 úvazku - vedoucí kuchařka: Oksana Krupičková a kuchařka na 1,0 úvazku: Dijana Čerekovič, pomocná kuchařka na 1,0 a 0,5 úvazku: Jana Sekaninová, Galyna Oleksiuk

uklízečky:

4 osoby na celkem 3,5 úvazku: Anna Kadavá, Josefa Formánková, Martina Soukupová

 

Členky pedagogického sboru absolvují během školního roku množství školení a seminářů zaměřených na předškolní výchovu a vzdělávání: 

ve školním roce 2022/23 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v MŠ II. a Příprava předškoláka (všechny uč.), Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy (všechny uč.), Bezpečnost práce v IT prostředí  (všechny uč.), Školení PO BOZP (všechny uč.).

Paní hospodářka a kuchařky absolvovaly: Kurz Hygienické minimum ve školních stravovacích zařízeních, Nové trendy v moderním vaření ve školských zařízeních (1 kuch.), Omáčky a šťávy k masu (1 kuch.), Bezpečnost práce v IT prostředí (hospodářka a ved.kuch.), Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy (všechny pracovnice), školení PO BOZP (všechny pracovnice).

Ostatní provoz.zaměstnanci (uklizečky a pomocné kuchařky) absolvovaly: školení PO BOZP (všechny pracovnice), Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy (všechny pracovnice).

 

ve školním roce 2021/22 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Multikulturní výchova v MŠ (1 uč.), Výuka češtiny jako druhého jazyka (1 uč.), Základy hlasové výchovy dětí a mládeže (2 uč.), Razantní změny ve vzdělávání dětí s OMJ (1 uč.), Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v MŠ (všechny uč.), Kurz I.pomoci u dětí předškolního věku (všechny uč.), GDPR ve školách (všechny uč.), Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (3 uč.), Úvod do zážitkové pedagogiky I. (1 uč.), Jak na "zlobivé" dítě (1 uč.), Kompostování ve výuce v MŠ a ZŠ (1 uč.), Školení SYPOS a PO BOZP (všechny uč.)

Paní hospodářka a kuchařky absolvovaly: Kurz Hygienické minimum ve školních stravovacích zařízeních, Kurz I.pomoci u dětí předškolního věku, GDPR ve školách, školení SYPOS a PO BOZP.

Ostatní provoz.zaměstnanci (uklizečky a pomocné kuchařky) absolvovaly: Kurz I.pomoci u dětí předškolního věku, GDPR ve školách, školení SYPOS a PO BOZP.

 

ve školním roce 2020/21 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Sociální dovednosti dítěte předškolního věku (1 uč.), Zástupkyně ředitelky MŠ - most mezi ředitelkou a pracovním týmem (zást. a ředit.), Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (všechny uč.), Asistent pedagoga v MŠ (1 uč.), Problematika opatrovnictví (ředit.), Bouřlivé změny v zaměstnávání pedagogů (ředit.), Pozitivní leadership (ředit.), Pěvecké dovednosti v rozvoji fonematického sluchu předškolních dětí (1 uč.), Základy digitální fotografie pro pedagogy v MŠ (1 uč.).

Paní hospodářka a kuchařky absolvovaly: Dietní stravování ve školních jídelnách

 

ve školním roce 2019/20 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat (2 uč.), Multikulturní výchova v MŠ (2 uč.), MŠ v roce 2019 - financování a legislativa (ředit.), Strategické řízení a plánování ve školách (ředit.), Přijímací řízení do škol (ředit.),Úvod do začleňování dětí s OMJ (1 uč.), Děti - cizinci v české MŠ a jejich podpora (ředit.), Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce rodiny a školy (ředit.), Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina - Basic I. (týdenní kurz 1 uč.), Emoce předškolního dítěte (1 uč.), Formativní hodnocení dětí předškolního věku (1 uč.), Jazyková podpora dětí s OMJ (2 uč.), Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (1 uč.), MŠ v aktuálních otázkách a odpovědích (1 uč.), EVVO v mateřských školách (1 uč.), Inspirační seminář pro absolventy kurzu FIE I. (1 uč.), Hodnocení mateřských a základních škol (ředit.), Koučink a mentorink pro vedení škol (10ti denní kurz, ředit.).

Paní hospodářka a kuchařky absolvovaly: Začínáme od základů, školení PO BOZP (všechny pracovnice).

Ostatní provoz.zaměstnanci (uklizečky a pomocné kuchařky) absolvovaly: školení PO BOZP (všechny pracovnice).

 

ve školním roce 2018/19 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Úrazy ve školách, Zdravotník zotavovacích akcí,Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ, Asertivní komunikační techniky pro pedagogy, Jak efektivně komunikovat s rodiči v MŠ?, Komunikace jako účinný nástroj spolupráce školy a rodiny, Jak účinně pracovat se stresem?, Techniky asertivní komunikace - prakticky, Zvládání konfliktních situací, Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku, MŠ v roce 2019 - financování+motivace+legislativa, Jak zvládnout administraci v MŠ?, Učení hrou a prožitkem Josepha Cornella na příkladu EVP, Sebekoučink pro pedagogy, Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina - Basic I..

Paní hospodářka a kuchařky absolvovaly: Praktický seminář Asociace společného stravování, Školní jídelna v paragrafech, Příprava kompletního menu pro děti školního a předškolního věku, Kurz I.pomoci u dětí, GDPR ve školách.

Ostatní provoz.zaměstnanci (uklizečky a pomocné kuchařky) absolvovaly: Kurz I.pomoci u dětí, GDPR ve školách.

 

ve školním roce 2017/18 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Dramatická výchova v MŠ, Kurz Aj pro pedagogické pracovníky, Individuální vzdělávací plán pro dítě v MŠ, Vedení porad pro řídící pracovníky škol, Tvoříme pravidla s dětmi v mŠ, Plán pedagogické podpory a práce s dítětem v rámci I.stupně podpůrných opatření, GDPR pro školy, Úspěšné zvládání konfliktních a stresových situací a antistresové a relaxační techniky pro pedagogy, Změny v činnosti MŠ, Zdroje pro tvorbu digitálních výukových materiálů, Základy cloudových řešení v MŠ, Výtvarné a pracovní činnosti pro rozvoj představivosti a fantazie, Rétorika a umění prezentace, Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ, Od Mikuláše k Vánocům, Předčtenářská gramotnost, Dyslexie a dysortografie prakticky, Aktuální změny školské legislativy, Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti, Tajemství barev, Společné vzdělávání v MŠ, Sexuální výchova v MŠ.

Paní kuchařky a paní hospodářka absolvovaly: Chutné a zdravé vaření - v hlavní roli zelenina a obiloviny.

 

ve školním roce 2016/17 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Aktuální školská legislativa - pedagog mezi paragrafy,Integrace a inkluze bez rizik, Dramatická dílna - příběhy jako první přímé zdroje učení, Písnička jako dárek, Jak zpracovat dokumentaci v MŠ, Cestujeme kolem světa - Afrika, Školská legislativa v aktuálním znění, Zážitkový kurz I.pomoci - REAL, Předmatematická výchova nově, Písničky Pavla Jurkoviče s hrou na zvonkohry a s pohybem, Dyspraxie u dětí v MŠ, Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ, Formativní hodnocení dětí předškolního věku,Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Konzultace k výzvě - Šablony OP VVV, Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ, Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ, Komunikace a práce v týmu, Jóga s dětmi I., Objevuje se šikana u dětí předškolního a mladšího šk. věku?.

Paní kuchařky a paní hospodářka absolvovaly: Nové trendy v moderním vaření

 

ve školním roce 2015/16 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace (ved.ŠJ), Objevuje se šikana u předškolních dětí?, Dítě s odlišným mateřským jazykem v podmínkách MŠ, Hudebně pohybová výchova - 4 roční období, Dobrý vstup do ZŠ, Asertiveta v prostředí MŠ, Život s pravidly, limity a rituály, Čertovské dovádění -hudební nadílka, Výchova k samostatnosti, Time management, Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících, Nové trendy v moderním vaření (hospodářka a ved.ŠJ), Psychická odolnost, Zdravotník zotavovacích akcí, Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, Hodnocení pedagogických pracovníků, Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů, Komunikace a práce v týmu, Písničky Pavla Jurkoviče spojené s hrou na zvonkohry, Jak individualizovat, když je třída plná dětí?, Vnitřní kontrolní systém škol.příspěv.organizací, Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ, Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku, Rodičovská vztahová vazba a poruchy osobnosti.

 

ve školním roce 2014/2015 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Komunikace a práce v týmu (i provozní zaměstnanci); Komunikace s rodiči v problémových situacích; Práva a povinnosti ředitelky MŠ; Předškolák s problémovým chováním; Předčtenářská gramotnost; Ekonaratologie; Objevuje se šikana u předškolních dětí?; Cvičíme taj-či s dětmi; Pedagog mezi paragrafy; Prvky muzikoterapie při práci v MŠ; Předškoláci v MŠ; Nové metody práce s předškolními dětmi II.; Podpora logopedické prevence v MŠ; Dítě s odkladem zahájení povinné šk.docházky v běžné MŠ; Vývoj řeči a komunikace u dětí; Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ; Dramatická výchova v MŠ; Třesky plesky, hravě česky

 

ve školním roce 2013/2014 absolvovaly paní učitelky tato školení, kurzy a semináře: Výchova k samostatnosti; Základní norma zdravotnických znalostí; Využití relaxačních technik při práci s dětmi s ADHD a ADD; Diagnostika dovedností předškoláka; Prevence syndromu vyhoření v osobním i pracovním životě; Objevuje se šikana u předškolních dětí?; Komunikace a práce v týmu; Asertivní řešení konfliktů, Psychická odolnost, Komunikace s rodiči; Drobné hry pro děti mladšího šk.věku; Jaro s pastely; Lezení-základ grafomotoriky; Hranice a rituály ve výchově dětí; Psychohygiena a pedagogická profese; Adaptace na změny; Jak zacházet se stresem

ve školním roce 2012/2013 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Dětský vzdor v MŠ, Jak vést efektivní dialog s rodiči, Nové metody práce s dětmi, Novinky v oblasti školství, Hra jako vstup do života-osobnostně sociální výchova, Enviromentální výchova v MŠ, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagog.pracovníky, Workshop inkluzivní výuky pro pedagogy MŠ, Prevence syndromu vyhoření pro pracovníky MŠ, Seminář asertivního jednání, Jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí MŠ, Mateřské školy a závazná legislativa, Principy pedagogiky Montessori, Hyperaktivní děti v MŠ, Projekt Ekoškolka - zapojení do projektu

ve školním roce 2011/2012 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Interaktivní výuka v MŠ, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku, Rodiče a učitel v MŠ - komunikace a sebereflexe, Inovace výuky, Dramatická výchova v předškolních zařízeních, Současná MŠ a její řízení, Řízení mateřské školy v kostce, Realizace-změny a úpravy školního vzdělávacího programu PV v MŠ, Příroda a kultura v MŠ, Hospitační činnost v systému pedagogického řízení školy

ve školním roce 2010/2011 absolvovaly paní učitelky tato školení a semináře: Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ, Předškoláci v MŠ, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku, Barevné motivy - výtvarná dílna, Poruchy chování a koncentrace, Pohybový seminář - Podzimní roztančení, Vývoj řeči a komunikace v MŠ, Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku, Hledání příčin kázeňských problémů u dětí předškolního věku, Jsem neposedný - co s tím mám dělat?, Školní zralost a zápis do školy, Konference MRKVIČKA (školky se zájmem o ekologickou výchovu)