Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Projekty

Projekty                           

Pro školní rok 2020/2021 se zapojíme do projektu "Se Sokolem do života", který je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí předškolního věku. V rámci tohoto projektu bude učitelkám poskytnuta metodika sokolských cvičitelů pro děti předškolního věku a dětem zábavné pracovní sešity. Záštitu nad projektem České obce sokolské převzalo MŠMT a Svaz měst a obcí.

Se Sokolem do života_projekt na 2020_21.pdf

 

                                 Se Sokolem do života

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme opět pokračovat s projektem "Záhony pro školky": "Co je to půda? Jak vznikne ze semínka zelenina? Proč patří odřezky z kuchyně na kompost spíš než do koše? K čemu je užitečná žížala? A proč je čerstvě sklizená mrkvička tak dobrá? To a ještě mnohem víc se děti dozví péčí o záhon a pozorováním dění kolem něj. A především objeví, co je dobré a čisté jídlo z férových zdrojů a proč mít v úctě přírodu. Proto zakládáme záhonky a rozvíjíme činnost dětí kolem nich." (Jsme spolek s cílem podpořit osvětu dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi.). Spolupráce spolku s MČ Praha 3 a mateřskými školami této MČ. Aktivity plní děti střední věkové kategorie - opečovávají záhon na zahradě MŠ a od září 2020 i bylinkovou pyramidu na záhonku u vstupu na zahradu.

                                                                                                         Záhony pro školky_logo

Mateřská škola je již po mnoho let členem celostátního programu mateřských škol zabývajících se ekologickou / enviromentální výchovou MRKVIČKA pod organizací Pavučina (Síť středisek ekologické výchovy). odkaz na osvědčení za 2020: MRKVIČKA_certifikát za 2020.pdf

                                                                          MRKVIČKA_certifikát za 2020.jpg

 

Od září 2019 je škola zapojena prostřednictvím MČ Praha 3 do projektu "Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách MČ Praha 3", tzv. Výzva 49 (OP - Praha - pól růstu). Tento projekt realizujeme i ve školním roce 2020/2021.

V rámci tohoto projektu budou pro děti s odlišným mateřským jazykem připravovány aktivity metodicky zacílené na jejich rozvoj a posilování komunikace v češtině. Zároveň budou při aktivitách a setkáních s rodiči těchto dětí zajištěni tlumočníci. 

Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s odborníky společnosti My.Aktivity o.p.s..

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/18_066/0001508

                                        Projekt MČ Praha 3

Aktivity a akce organizované v rámci projektu:

14.11.: Svatomartinský lampionový průvod - již tradiční procházka potemnělým, svíčkami a lampiony prosvětleným lesoparkem. Na cestu vyrážíme v 17:30 hodin, lampiony a dobrou náladu s sebou :-)! Děti, rodiče a přátelé školy vítáni!!!

24.10.: Bramboriáda!!! Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na odpolední sportovně společenské setkání, které si zpříjemníme našimi vynikajícími bramboráčky! Začínáme v 16:30, na opozdilce bramboráčky nepočkají :-)

18.9.: od 16:00 hodin proběhne schůzka s rodiči dětí s OMJ v rámci zapojení školy do projektu: