Drobečková navigace

Úvod > O školce > Projekty

Projekty                           Projekt MČ Praha 3

Od září 2019 je škola zapojena prostřednictvím MČ Praha 3 do projektu "Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách MČ Praha 3", tzv. Výzva 49 (OP - Praha - pól růstu).

V rámci tohoto projektu budou pro děti s odlišným mateřským jazykem připravovány aktivity metodicky zacílené na jejich rozvoj a posilování komunikace v češtině. Zároveň budou při aktivitách a setkáních s rodiči těchto dětí zajištěni tlumočníci. 

Tyto činnosti budou probíhat ve spolupráci s odborníky společnosti My.Aktivity o.p.s..

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/18_066/0001508

 Aktivity a akce organizované v rámci projektu:

14.11.: Svatomartinský lampionový průvod - již tradiční procházka potemnělým, svíčkami a lampiony prosvětleným lesoparkem. Na cestu vyrážíme v 17:30 hodin, lampiony a dobrou náladu s sebou :-)! Děti, rodiče a přátelé školy vítáni!!!

24.10.: Bramboriáda!!! Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na odpolední sportovně společenské setkání, které si zpříjemníme našimi vynikajícími bramboráčky! Začínáme v 16:30, na opozdilce bramboráčky nepočkají :-)

18.9.: od 16:00 hodin proběhne schůzka s rodiči dětí s OMJ v rámci zapojení školy do projektu: