Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Knihovničky pro dospěláky

Knihovničky pro dospěláky

Knihovna Vážení rodiče a další z řad dospělých, kteří navštěvujete naši MŠ za účelem přivedení či vyzvednutí svých dětí či vnoučat. Od září 2019 je vám všem k dispozici námi nabízená nadstandardní služba. Jedná se o "Knihovničku pro dospěláky". Vybrané knihy si můžete zapůjčit pro četbu na doma, doba zápůjčky je stanovena na 14 dní. Pro zapůjčení kontaktujte paní učitelky ve třídě Pejskové (Kristýnu Mahnelovou, Marii Pretlovou nebo Gabrielu Hermannovovu).

Život je hra: sto let Zdeňka Matějčka. Časosběrný dokument o životě a díle našeho předního dětského psychologa z dílny neziskové organizace HOST.

Podcast ČRo Leonardo: Být autentický ve výchově je víc, než snaha po dokonalosti, říká zakladatelka a ředitelka neziskové organizace "HOST" zaměřené na pomoc ohroženým rodinám

Výpůjční řád: Všechny knihy, které jsou v knihovničce dány zájemcům k dispozici pro zapůjčení, jsou evidovaným majetkem organizace. Vypůjčitel tímto bere na vědomí, že zapůjčenou knihu vrátí v době k tomu určené, tzn. v termínu do 15 pracovních dní od data vypůjčení, a to v nepoškozeném stavu. Případná ztráta knihy není ze strany Mateřské školy Pražačka akceptovatelná a je třeba ztrátu nahradit stejnou knihou, kterou se tímto vypůjčitel zavazuje pořídit jako náhradu na vlastní náklady. V případě opakovaného překročení stanovené výpůjční doby je organizace oprávněna možnost výpůjčky dané osobě zrušit.

Katalog knih v naší knihovničce:

Katalog knih v knihovničce - aktualizace 03-2023.pdf nebo níže:

Předškolák s problémovým chováním

Michalová, Z., Portál 2012, OE UK 399, C 250

Popis: Zlobí, ruší, neposlouchá, neustále má s někým konflikt, takové bývá dítě s problémy v chování. Problémové chování má mnoho příčin, učitele ale často zajímá především to, jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci začlenit se mezi vrstevníky. Kniha zkušené odbornice nabízí zejména předškolním pedagogům vysvětlení příčin poruch chování, možnosti jejich prevence a také ovlivnění projevů problémového chování. Vychází ze své mnohaleté praxe speciální pedagožky a jednotlivé tipy a strategie ilustruje pomocí kazuistik z praxe. Publikace je určena předškolním pedagogům, psychologům a dalším odborníkům, kteří pracují s dětmi, které mají problémy s chováním

 

Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí

Kryčová, M., Raabe 2018, OE UK 559, C 497

Popis: Publikace rozvíjí jazyk a řeč dětí. Poslouží jako užitečná příručka k výuce v oblasti „Dítě a jeho psychika“ a její podoblasti „Jazyk a řeč“ nejen v mateřských školách a v rodinách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělání.

 

Slzy raného dětství

Solterová, A., Triton 2016, OE UK 520, C416

Popis: Cítíte se pláčem a záchvaty vzteku svého dítěte zaskočeni? Nevíte, jak se k němu postavit, nemáte k jeho řešení potřebnou trpělivost nebo vás rozčiluje? Máte problém zorientovat se v záplavě rad, které si navzájem protiřečí? Tato kniha vám dodá potřebnou sebedůvěru a pomůže vám zůstat s dítětem i během náročnějších okamžiků v citovém spojení. Autorka Aletha Solterová představuje otevřený a empatický přístup k dětským emocím (pláč, smutek, vztek).

 

Nadané dítě

Stehlíková, M., Grada 2018, P. Č. 845, C 499

Popis: Každý rodič i učitel si přeje, aby děti byly šťastné a úspěšné. Ale nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání můžou být okolím nesprávně interpretovány a přinášet jim tak trápení, nepochopení a problémy – jak doma, tak ve škole. Intelekt, paměť, vnímavost, citlivost i zvídavost  nadaných dětí bývají od útlého věku fenomenální, v některých oblastech může být ale vývoj naopak nerovnoměrný až opožděný. A proto vyžadují specifický přístup. Výchova a vzdělávání těchto dětí může být pro dospělé velmi náročná až stresující a dostávat je do situací bezradnosti i vyčerpání. Tato kniha umožňuje rodičům a učitelům těchto dětí podívat se pod pokličku a tím jim přinést pochopení, porozumění a bezvýhradné přijetí těchto dětí. Nabízí jim praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání – a to s jediným cílem: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět. Knihu mohou číst i nadaní dospělí, kteří chtějí více porozumět svému vnitřnímu (nadanému) dítěti.

 

Najděte si svého marťana

Herman, M., Hanex 2008, OE UK 497, C 371

Popis: PhDr. Marek Herman nás srozumitelně přivede k pohledům a úvahám o mezilidských vztazích. Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom naprosto srozumitelně, autor si s pomyslným čtenářem vlastně povídá. Dozvíte se informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený život. Text v knize je silný a místy až naléhavý a zejména vás zaujme to, s jakým citem Marek Herman popisuje svět malých dětí – náhled do jejich psychiky.

 

Rozvíjíme sebedůvěru dětí

Roseová, A., Weissová, L., Portál 1997, UK 86, C 30

Popis: Citový vývoj dítěte začíná od narození. Autorky Angie Roseová a Lynn Weisová nás povedou svými náměty a nápady do her k podpoře zdravé sebedůvěry dítěte. Při společné činnosti dítě získává pozitivní vztah k sobě i k druhým, pocit vlastní kompetence a síly, jasné vědomí sebe samého. Zcela přirozeně si vytváří základy sebekontroly, samostatnosti, získává schopnost podřídit se i vést a učí se další dovednosti. Hry jsou sestaveny tak, aby odpovídaly jednotlivým věkovým kategoriím od narození do 6 let.

 

7 prvních let života rozhoduje

Brierley, J., Portál 1996, UK 93, C 36

Popis: Pochopení zákonitostí vývoje mozku pomáhá při výchově a vzdělání v mnoha oblastech – při výuce jazyků a matematiky, při rozvíjení myšlení a paměti, při využívání her. Autor připomíná svou knihou proč a jak dětem v rozhodujícím období od narození do sedmi let poskytovat co nejvíce vhodných příležitostí k rozvoji myšlení.

 

Jak rozvíjet tvořivost dítěte

Bean, R., Portál 1995, P. Č. 408, C 58

Popis: Stručná příručka dává rodičům praktické rady jak u dětí tvořivost objevovat, rozvíjet a také jak se vypořádat s některými jejími obtížnějšími stránkami.

 

Co děti nejvíce potřebují

Matějček, Z., Portál 1995, P. Č. 409, C 52

Popis: Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení prof. Zdeňka Matějčka nad životem a potřebami dětí  nad úkoly psychologů, vychovatelů a rodičů.

 

Jak připravit dítě do 1. třídy

Kutálková, D., Grada 2010, OE UK 352, C220

Popis: Pokusme se společně projít jednu po druhé nejdůležitější schopnosti, které ovlivňují úspěšný start v 1. třídě. Vyberte si z různých her, které jsou pro rozvoj konkrétní schopnosti nejvhodnější.

 

Respektovat a být respektován

Kopřiva, P. a spol.., Spirála 2012, OE UK 227, C 160

Popis: Kniha rozebírá rizika výchovy založené na nerovném, mocenském modelu vztahů mezi dospělými a dětmi a ukazuje, jaké výhody přináší partnerský přístup, který je založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti. Kniha nabízí konkrétní postupy a způsoby komunikace, jak tyto výchovné principy převést do praxe. Chcete ze svých dětí vychovat zodpovědné, sebevědomé a silné osobnosti s respektem a empatií k druhým? Chcete se vymanit ze způsobů komunikace, které máte zažité z dětství? Pak je tu tato kniha právě pro vás!

 

Malý tyran

Prekopová, J., Portál 1993, UK 97, C 37

Popis: Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat. Velmi oblíbená a doporučovaná kniha zejména pro rodiče jedináčků. Děti, ale i rodiče mají svá práva, ale zrovna tak i povinnosti.

 

Školní zralost – co by mělo umět dítě před vstupem do školy

Bednářová, J., Šmardová, V., Computer Press 2010, UK 334, A 205

Popis: Publikace Školní zralost je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte v těchto oblastech:
- vizuomotorika, grafomotorika
- řeč
- sluchové vnímání
- zrakové vnímání
- vnímání prostoru
- vnímání času
- základní matematické představy

 

Malé děti potřebují rituály

Kunze, P., Salamander, C., Computer Press 2011, OK UK 478, C 363

Popis: V této knize naleznete tipy a náměty na mnoho činností v rodině, které děti potřebují pro svůj zdravý psychický vývoj. Autorky této knihy jsou dvě, paní P. Kunze, která se již během studia zabývala tématem rituálů. Vychovala dvě děti a působí jako lektorka. Paní C. Salamander vzdělává učitele a studenty ve směru Montessori pedagogiky. Je maminkou tří dětí a provozuje vlastní praxi v oblasti analitické psychoterapie pro děti a mládež. Těmto ženám se v knize podařilo srozumitelně, logicky a prakticky uchopit pojem rituály, kladný dopad na křehkost dětí a jejich jistoty.

 

Co, kdy a jak ve výchově

Matějček, Z., Portál 2013, P.Č. 879, C 525

Popis: Kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat. Autor srozumitelně spojuje poznatky vědy i praktické zkušenosti vlastních i dalších psychologů a pedagogů. A jak autor sám slibuje: „Je v tom jistě i dost mých vlastních osobních postojů a možná i libůstek, takže mi nezbývá  než prosit laskavého čtenáře jednak o shovívavost a jednak o jeho vlastní tvořivé uvažování na dané téma.“ Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech a úskalích.

 

Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra

Straussová, R., Knotková, M., Portál 2011, OE UK353, C 221

Popis: Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné pomoci. V neposlední řadě se je snaží k této nesnadné cestě motivovat, a to s využitím rodičovského citu – vždyť každý rodič zná své dítě nejlépe. Doporučované přístupy vycházejí z pedagogické a poradenské praxe autorek, ze zkušeností získaných při přímé práci s  dětmi s PAS v mateřské škole a při poradenské činnosti v rodinách těchto dětí. Knihu doplňují příběhy a komentáře rodičů. Kniha je určena rodičům předškolních dětí s PAS a vychovatelům.

 

Hra a její využití v předškolním věku

Suchánková, E., Portál 2014, P.Č. 680, C 427

Popis: Předškolní věk je považován za věk hry, neboť hra tvoří základní činnost dítěte v tomto období. Prostřednictvím hry dítě poznává svět. Ve  světě hry, tj. ve světě symbolů, fantazie, snů a přání uspokojuje své potřeby a vyjadřuje sebe samo, rozvíjí svůj intelekt, tvořivost, vyjadřuje emoce, socializuje se. Současné pojetí předškolního vzdělávání klade na hru dítěte velký důraz. Publikace se věnuje hře dětí předškolního věku, pojednává o specificích hry a v pojetí současného předškolního vzdělávání předkládá učitelkám mateřských škol řadu praktických informací a návodů, jak integrovaný vzdělávací obsah koncipovat u dětí formou hry s ohledem na jejich věk a vývojové zvláštnosti tak, aby byl naplněn princip individualizace.

 

Dědečku, vyprávěj (uvnitř knihy audio CD)

Špaček, L., Mladá fronta 2012, A 506

Popis: Knížka Dědečku, vyprávěj je určena dětem od tří let, vypráví o světě etikety pohledem malého děvčátka a jejího trpělivého a laskavého dědečka. Děti se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme chovat v rodině, na ulici, ve školce, na návštěvě, u stolu, v divadle, v restauraci i v hotelu. Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohleduplnost, obětavost, lásku ke světu kolem nich. Kniha jim položí základy, na nichž pak budou stavět, až budou starší a budou je potkávat nové zkušenosti. Knížka je bohatá na obrázky, proto si ji mohou děti po prvním přečtení s dospělými „číst“ i samy. Na konci knihy je série otázek ke každé kapitole, aby si dospělí s dětmi mohli o tématech kapitol ještě vyprávět. Přílohou knihy je zvukové CD, které mohou děti poslouchat doma nebo v autě a přitom podle obrázků prožívat děj. Pro děti od 3 let.

 

Dědečku, ještě vyprávěj (uvnitř knihy CD – MP3)

Špaček, L., Mladá fronta 2014, P. Č. 851, A 505

Popis: Titul je volným pokračováním úspěšné knihy pro děti Dědečku, vyprávěj. Malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji učí základům etikety a pomáhají jí utvářet si pohled na svět kolem sebe. S dědečkem prožívá různé příhody společné dětem jejího věku a učí se, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. Přílohou knihy je zvukový záznam uložen ve formátu MP3, které mohou děti poslouchat doma nebo v autě a přitom podle obrázků prožívat děj. Celkový čas nahrávky -1 hodina 40 min.

 

Dědečku, už chodím do školy (uvnitř knihy audio CD MP3)

Špaček, L., Mladá fronta 2016, P. Č. 850, A 504

Popis: Dědečku, už chodím do školy je dalším pokračováním oblíbené série knížek Dědečku, vyprávěj a Dědečku, ještě vyprávěj. Laskavý dědeček si opět povídá se svou zvídavou vnučkou Viktorkou o světě kolem nich. Viktorka už je ovšem školačka, chodí do první třídy, a proto si přináší spoustu nových podnětů a otázek ze školního prostředí. Knížka pomůže rodičům v touze rozvíjet dobré vlastnosti jejich dětí, vštěpovat jim mravní hodnoty současného světa, pěstovat v nich silnou vůli, vytvářet správné návyky chování mezi lidmi a v různých situacích, které Viktorku potkávají. Knížka je stejně jako předchozí dva díly doplněna o CD, na kterém autor předčítá celou knihu. Děti si ji tak při poslechu mohou podle obrázků „číst“ samy, ty starší si pak knihu s dědečkem budou číst společně.

 

Písmo jako vědomá stopa pohybu

Svatošová, T., DYS-centrum 2009, ………

Popis: Autorka je instruktorka Centra taoistických umění. Na základě využití prvků tchaj-ťi a propojení zkušeností profese výtvarníka a arteterapeuta nabízí ucelený projekt „Vědomé stopy“. Spisovatelka se zamýšlí nad hrozbou „grafické negramotnosti“, varuje před zanedbáváním péče o rukopis. Publikace nabízí zcela originální metodu jak předškolní děti připravit na výuku psaní ve škole. Kurzy metody „Vědomé stopy“ získaly akreditaci MŠMT. Tato publikace může sloužit jako metodická příručka pro pedagogy, rodiče i terapeuty, ale je určena všem kdo mají zájem dozvědět se o prevenci dysgrafie. Přirozená, hravá cesta, která má důsledky na celkový vývoj dítěte.