Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kronika MŠ > Kronika 2017-2018

Kronika 2017-2018

V průběhu školního roku 2017/2018 navštěvovalo naši mateřskou školu 154 dětí, o něž pečovalo dvanáct učitelek, dvě kuchařky spolu s hospodářkou školní jídelny, dvě pomocné síly v kuchyni a tři uklízečky. Děti 3-4 leté navštěvovaly třídy Pejsků a Veverek, jejich o rok starší kamarádi byli zařazeni do Soviček a Tučňáků, Sluníčka a Motýlci patřili předškolákům.

Na sklonku prázdnin proběhl přípravný týden, který začal tradiční provozní a pedagogickou poradou, na níž pracovnice školky probraly všechny úkoly, které bylo potřeba vykonat před nástupem dětí v pondělí 4. září 2017. Vedle toho se ředitelka a zástupkyně zúčastnily několika porad a školení  organizovaných městskou částí Praha 3.

Hned první týden v září se konaly schůzky rodičů, a to nejprve hromadně pod vedením ředitelky školy a poté v jednotlivých třídách s třídními učitelkami. Od druhého týdne začali předškoláci navštěvovat lekce plavání v bazénu Pražačka a podávat přihlášky na kurz angličtiny, o nějž byl letos velký zájem – výuka probíhala poprvé ve třech skupinách. Předškolní třídy zavítaly do divadla Gong, kde zhlédly představení Malá čarodějnice a O pejskovi a kočičce. Poslední víkend strávily pracovnice školky na výjezdní poradě v Oáza Resortu na úpatí Českého středohoří, kde mohly nejen neformálně pohovořit o pracovních záležitostech, ale také si užít relaxaci v bazénu, sauně a vířivce. O víkendu zbyl čas i na výlety do Panenského Týnce a na vodní hrad v Budyni nad Ohří. Předškoláci z obou tříd navštívili představení o sv. Václavovi v KC Vozovna u příležitosti státního svátku.

Říjen odstartoval představením Divadla z pytlíčku s pohádkou O Mlsalce na půdě mateřské školy. Tučňáci a Sovičky viděli představení O Malence v KC Vozovna. Předškoláci z Motýlků se začali připravovat na školu v přírodě a na toto téma proběhla schůzka rodičů. Druhou polovinu října pak děti strávily v malebné přírodě pošumavských Čestic, odkud se vrátily v pořádku, odpočaté a s nevšedními zážitky. V polovině měsíce se konala Bramboriáda – sportovní odpoledne pro děti a rodiče plné pohybových soutěží s bramborami, bramboráčků a dobré nálady. Sluníčka se zúčastnila vzdělávacího programu Kdo bydlí v lese v Dendrologické zahradě a v divadle Gong si užila představení Ferda Mravenec. Školku navštívilo divadélko Bastafidli s představením Ptačí cirkus. Na sklonku měsíce se konal „abiturientský“ sraz bývalých předškoláků, kteří sice už v září nastoupili do první třídy, ale přesto se do naší školky rádi vracejí.

Začátkem listopadu si děti připomněly svátek sv. Martina. Pekly se martinské koláče a brzký soumrak využily učitelky pro organizaci Svatomartinského lampionového průvodu v lesoparku Krejcárek. Setkání se s rozsvícenými světýlky zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a sourozenci. Děti hledaly cestu lesem podle planoucích svíček a v průběhu cesty plnily rozličné sportovní úkoly. V mateřské škole proběhlo dále fotografování jednotlivců a sourozeneckých dvojic. Konec měsíce už voněl adventem. Celkem v pěti třídách se konaly rukodělné dílny pro rodiče a děti, kteří pod vedením učitelek vyráběli vánoční dekorace, od adventních věnců či keramických ozdobiček a svícínků po zdobené skleněné lampičky. Sluníčka a Motýlci si opět nenechali ujít divadlo Gong, kde zhlédli představení Mauglí a Malá čarodějnice. Ani menší děti nepřišly zkrátka, do školky přijelo divadélko s představením Jak Kašpárek zachránil princeznu. Obě předškolní třídy se dále zúčastnily vánoční hudební dílny v kostele sv. Šimona a Judy.

První pondělí v prosinci vyrazila Sluníčka na Karlštejn, kde se konala výstava betlémů. Úvod měsíce patřil svátku sv. Mikuláše. I naše děti navštívila veselá parta čertíků kontrolovaná anděly a svatým Mikulášem v podání studentů gymnázia Pražačka. Pro hodné děti (a nakonec i pro „zlobily“) byla připravena nadílka sladkostí, ovoce a oříšků. V průběhu prosince ve školce proběhlo vánoční divadelní představení pod názvem Legenda o hvězdě a pásmo lidových písní, říkadel a tradic rodiny Dvorníkových Staročeské Vánoce. Tučňáci zhlédli představení Kvak a Žbluňk a Sluníčka Vánoční koledu v divadle Gong. Těsně před Vánocemi pak ve všech třídách proběhly besídky pro rodiče a děti s rozsvícenými stromečky, dárečky a vánočním pohoštěním.

Leden a nový rok odstartoval svátkem Tří králů a byl zakončen masopustními průvody jednotlivých tříd. Uprostřed měsíce pak na děti ve školce čekalo divadelní představení O bábě chřipce a konala se muzikoterapeutická dílna. Motýlci vyrazili do divadla Gong na představení Mauglí.

únoru se ředitelka naší mateřské školy zúčastnila veřejného slyšení v Senátu Parlamentu České republiky názvem Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy. Celým veřejným slyšením se nesla vlna kritiky a nesouhlasu s novelou školského zákona č. 178/2016 Sb., který s účinností od roku 2020 nařizuje mateřským školkám přijímat povinně dvouleté děti do svých tříd. V školce navštívil děti kouzelník a Sovičky se vydaly do KC Vozovna na divadelní představení Otesánek. Do mateřské školy zavítali také zdravotníci se sanitkou a výukovým programem o první pomoci.

Březnové aktivity otevřeli Sovičky a Tučňáci návštěvou Gongu s představením O pejskovi a kočičce. Ředitelka školky se zúčastnila výjezdní porady ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3. Konal se první ze tří Dnů otevřených dveří v naší školce. S myšlenkou na nadcházející zápis začali předškoláci navštěvovat okolní základní školy. První v pořadí návštěv byla naše sousední ZŠ Pražačka následovaná ZŠ Chelčického a ZŠ Žerotínova. Sluníčka se zúčastnila programu o skřítkovi v Planetáriu. U Sluníček a Pejsků proběhly velikonoční dílny pro děti a rodiče. Prvně jmenovaní zorganizovali velikonoční tvoření z keramiky, druzí malovali vajíčka. Ve třídě Sluníček dále proběhl velikonoční Barevný týden navazující na lidové tradice tohoto období – Modré pondělí, Žluté úterý, Červená středa, Zelený čtvrtek. Závěr měsíce patřil komponovanému programu rodiny Dvorníkových Velikonoční vajíčko. U příležitosti Dne učitelů uspořádala členka rady městské části Praha 3 Mgr. Jaroslava Suková neformální oběd pro ředitele škol z Prahy 3 spojený s dvouhodinovou plavbou po Vltavě. Akce se zúčastnila i naše paní ředitelka.

Duben zahájily zápisy do základních škol a druhý a třetí Den otevřených dveří v naší MŠ. Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jarov proběhl v předškolních třídách průzkum tanečních dovedností. Tučňáci se zúčastnili programu Vše o knize v blízké knihovně. Sluníčka navštívila Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, zhlédla Záhadu hlavolamu v Gongu a cestovala na pražské letiště Václava Havla, kde se seznámila s tím, jak funguje letištní provoz a pozorovala odlety a přílety letadel. Sovičky šly spolu s Tučňáky do KC vozovna na představení Deset malých černoušků a do Gongu na Dobrodružství kocoura Modroočka. Sovičky a Tučňáci rovněž oslavili Filipojakubskou noc nefalšovaným čarodějnickým rejem. Motýlci navštívili Dopravní hřiště na Židovských pecích. Ke společným akcím patřilo veselé sportovní odpoledne pro rodiče a děti Chyťme jaro za pačesy a fotografování tříd a jednotlivců. Na velkou zahradu naší školky přibylo kryté dřevěné kostkoviště. V dubnu se nám podařilo splnit deset kritérií kvality školního stravování a získat certifikát Zdravá školní jídelna.

Jarní náladu dětí i učitelek podpořila květnová návštěva včelařů. Děti se seznámily se včelařskými nástroji a pomůckami i s tím, jak vypadá úl zevnitř. Nejvíce děti zaujaly živé včely, které byly z bezpečnostních důvodů ukryté za sklem. V průběhu prvních dnů měsíce května školka přivítala nové děti, které se k nám v rámci zápisu do MŠ přišly podívat se svými rodiči. Začátkem měsíce proběhl další průzkum vedený pedagogy ze Základní umělecké školy, tentokrát zaměřený na hudebnost dětí. V polovině měsíce se u Tučňáků konala Pyžamová party spojená s přespáním ve školce. Motýlci pozvali do školky rodiče, aby si společně vyzkoušeli techniky práce s keramickou hlínou. Motýlci a Sluníčka přijali pozvání na Olympiádu a Fotbalový turnaj čtyř mateřských škol. Sluníčka strávila deset dní v prosluněných Česticích na školce v přírodě. Koncem května nás navštívilo divadélko Krab s představením Žabák Žak a krab Jak. Vyvrcholením květnových aktivit byl celoškolkový výlet na Zámek Loučeň, kde jsme navštívili krásné interiéry zámku a vyskotačili se v labyrintáriu přilehlého zámeckého parku.

Červen odstartovaly oslavy Mezinárodního dne dětí spojené se zábavnými soutěžemi a zmrzlinou pro každého. Zájemci mohli využít možnosti očního screeningového vyšetření zraku Prima Vizus. Děti též absolvovaly poslední představení divadla Gong – Tučňáci se Sovičkami Birlibánovu podivuhodnou cestu, Sluníčka Lakomou Barku. Tučňáci se Sovičkami uzavřeli letošní divadelní sezónu návštěvou představení Příběhy psíka Kubíka v KC Vozovna. Sluníčka se vydala na výlet do útrob Staroměstské radnice a oficiálně se rozloučila s předškoláky posezením s rodiči a slavnostním předáním šerp a drobných dárků. Sluníčka pak ve školce přespala. Motýlci navštívili Náprstkovo muzeum, Tučňáci absolvovali samostatný celodenní výlet do ZOO za organizační pomoci jednoho z rodičů. Koncem měsíce se v Žižkovském Atriu konala slavnost Diploma Comenianum 2018, kde jsou oceňováni nejlepší pracovníci ve školství za uplynulý školní rok. Za naši školu získala toto ocenění Světla Vejvodová. Naše školka se zúčastnila soutěže Rodina a škola – Cesta k dětské kreativitě a získala třetí místo. V posledním červnovém týdnu se děti, rodiče a učitelky setkali na zahradě na tradičním letním opékání špekáčků. Poslední den školního roku uzavřely všechny zaměstnankyně školky zahradní party, tentokrát ve znamení písní našeho mládí…

červenci a srpnu proběhly ve školce tyto práce: rekonstrukce bývalého skladu u tělocvičny a jeho přeměna na toaletu a umývárnu pro děti, výmalba prvního patra, schodiště, jídelny, kuchyně, renovací prošly i všechny interiérové dveře.