Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Kronika MŠ > Kronika 2018-2019

Kronika 2018-2019

Přípravy na nový školní rok započaly již o prázdninách, kdy proběhla rekonstrukce toalet a umýváren u tělocvičny spolu s výmalbou několika tříd. Pracovnice školní jídelny absolvovaly semináře o vaření a hygieně. Učitelky se zúčastnily kurzu 1. pomoci a proběhla tradiční porada ředitelek a ředitelů MŠ a ZŠ na radnici Prahy 3.

Nový školní rok škola zahájila s plným stavem dětí i personálu. Třináct učitelek, tři uklízečky, dvě kuchařky, tři pomocné kuchařky a hospodářka školní jídelny pečovaly o celkem 154 dětí.

V úvodu září proběhla schůzka rodičů. Předškolní třídy Sluníčka a Motýlci zhlédly divadelní představení Sněhurka v Kulturním centru Vozovna a v Divadle Gong Míšu Kuličku a Ferdu Mravence. Ředitelka školy se zúčastnila vzdělávacího kurzu pro budoucí chůvy v Pardubicích. Mateřská škola hostila divadlo Úsměv s pohádkou O Koblížkovi. Proběhla kontrolní návštěva hygieniků.

Říjen zahájila výjezdní porada ředitelů MŠ a ZŠ v Mělníku. Sluníčka viděla Kubulu a Kubu Kubikulu v Gongu. Konala se pedagogické porada. Školku navštívili živí poníci a liška. Motýlci a Sluníčka úspěšně absolvovali školku v přírodě v pošumavských Česticích. Ve spolupráci s neziskovou organizací Spolu jsme se zapojili do projektu Přečti a naši školku začali navštěvovat „čtecí“ babička a dědeček. Učitelky uspořádaly tradiční Bramboriádu pro děti a rodiče s výběrem zábavných „bramborových“ disciplín, kuchařky k veselé atmosféře přispěly výtečnými bramboráky.

Společný výlet předškoláků ze Sluníček a Motýlků do ZOOParku Redonice zahájil měsíc listopad a školu navštívili chemici se svou vědeckou show. Zatímco vědeckého programu se zúčastnily pouze předškolní třídy, muzikoterapeutické dílny byly určeny pro děti všech věkových kategorií. Děti si vyzkoušely nejrůznější bicí nástroje. Největší úspěch sklidily bubínky-bonga, kterých bylo dostatek pro každé dítě. Všechny zaměstnankyně se zúčastnily výjezdní porady v Hrazanech nad Slapskou přehradou. Sovičky a Tučňáci zahájili cyklus vzdělávacích pořadů Hurá do opery v Národním divadle. Brzké stmívání rozjasnil Lampionový průvod dětí a rodičů v okolí školky. Motýlci se zúčastnili vzdělávacího programu Snídaně pana Toulce v Toulcově dvoře a uspořádali keramickou dílnu s rodiči. Školku navštívil Jan Bílý se svými původními písněmi nejen o zvířátkách. Proběhlo fotografování jednotlivců a sourozenců. Sluníčka navštívila Toulcův dvůr, výukový program Vánoce na statku. Třídy Sluníčka, Tučňáci a Sovičky uspořádaly adventní dílny pro rodiče a děti. Pohádka O Tureckém rybáři v mateřské škole měsíc ukončila.

Začátek prosince patřil tradičně návštěvě Mikuláše, čerta a anděla s jejich nadílkou. Předškoláci vyrazili na výlet vlakem na Karlštejn, aby zhlédli výstavu Betlémů. V Pardubicích proběhlo slavnostní předávání osvědčení novopečeným chůvám. Na velké zahradě naší školy byla na místě uschlé kanadské lísky zasazena ambroň. Postupně se ve všech třídách uskutečnily předvánoční besídky, na nichž děti předvedly secvičená vánoční pásma a divadelní hry. KC Vozovna navštívily třídy Sovičky, Tučňáci, Motýlci a Sluníčka, kde zhlédli loutkové představení Kašpárek jede do Betléma. Poslední večer před vánočními prázdninami proběhlo adventní setkání zaměstnankyň MŠ v restauraci Záležitost.

Nový rok otevřelo divadélko Šípková Růženka v MŠ. Proběhla porada ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 3. Jedna z učitelek zahájila dlouhodobý vzdělávací kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE) na podporu kognitivního rozvoje znevýhodněných dětí. Motýli zhlédli představení Míša Kulička v Divadle Gong. Uskutečnila se pravidelná pedagogická porada a inventarizace majetku školky. Školu navštívil Štěpán Štrébl, radní pro školství za Prahu 3. V závěru měsíce přijeli do školky záchranáři s edukačním programem Tajemství našeho těla.

Na začátku února navštívila Sluníčka a Motýlci služebnu Městské policie, kde se děti seznámily s náplní práce strážníka a podívaly se do zázemí policejní stanice. Sovičky a Tučňáci se zúčastnili dalšího představení z cyklu Hurá do opery. Předškoláci se podívali do základní školy Chelčického, detašovaného pracoviště Žerotínova. Únor patří masopustu, proto Motýlci navštívili stejnojmennou výstavu v Národopisném muzeu Národního muzea v Letohrádku Kinských. Tučňáci, Motýlci a Sluníčka zhlédli Pejska a Kočičku ve vysočanském Gongu. MŠ hostila představení Kouzelník a bubliny.

Měsíc březen otevřelo Mobilní planetárium s programem o vesmíru v prostorech MŠ; nafukovací kupole s promítáním poskytla divákům nefalšovaný 3D zážitek. Motýlci a Sluníčka navštívili Základní školu Pražačka. Proběhl seminář o infekčních a parazitických onemocněních u dětí pro všechny pedagogické pracovnice. Sovičky a Tučňáci se jako diváci zúčastnili pokračování cyklu Hurá do Opery. Všechny zaměstnankyně vypracovaly autoevaluační dotazníky, které posloužily jako podklad k následným osobním pohovorům s ředitelkou školy. Sluníčka a Motýlci byli v Divadle Gong na představení Malá čarodějnice. Mladší děti přivítaly divadélko v MŠ s pohádkou Nejúžasnější věc. V budově školy byla nainstalována nová telefonní ústředna. Proběhl první Den otevřených dveří. Kulturní centrum Vozovna se stalo cílem Soviček a Motýlků. První se zúčastnili představení Pohádky lesa, druzí si vyzkoušeli výtvarnou dílnu názvem Módní návrháři. Tučňáci byli ve Werichově vile na malostranském ostrově  Kampa.

Na začátku dubna pokračovala a úspěšně skončila osobní setkání zaměstnankyň s ředitelkou mateřské školy. Proběhla revize tělocvičného nářadí a náčiní. Školku navštívila mláďátka. Sluníčka vycestovala do Musaionu Národního muzea na výstavu Velikonoční příběh. Proběhla schůzka s archiváři Městské části Praha 3 k 90. výročí založení školky a taneční průzkum mezi předškolními dětmi. Konal se druhý a třetí Den otevřených dveří. V návaznosti na projekt Přečti se „čtecími“ babičkami a dědečky, uspořádala školka pro děti Týden se seniory, v jehož rámci se konaly dvě výtvarné dílny, hudební dopoledne s tahací harmonikou a dopolední fotbalový turnaj. Velikonočními  tradicemi, písněmi a říkadly provedla děti rodina Dvorníkova. Ve školce byli včelaři. Sovičky jely do Divadla Gong na představení Malá čarodějnice. S opravdovou sanitkou a výukovým programem o první pomoci přijeli do školky záchranáři. Konala se pedagogická porada a výjezdní porada ředitelů MŠ a ZŠ na Praze 3.

Úvod května patřil zápisu do naší mateřské školy. Sluníčka navštívila Národní zemědělské muzeum a úspěšně reprezentovala školku v rámci Fotbalového turnaje čtyř školek v MŠ Jeseniova 204. V Divadle Gong zhlédla Sluníčka Knihu džunglí a Motýlci Lakomou Barku. Konalo se fotografování tříd a jednotlivců. Jedna z učitelek úspěšně ukončila výcvik ve Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování (FIE), další kolegyně vzdělávací cyklus započala. Proběhl celoškolkový výlet do milovického Mirákula. Třídy Pejsci a Veverky se zúčastnily muzikoterapeutické dílny v MŠ. Konala se porada ředitelů MŠ a ZŠ na radnici městské části.

Červen otevřely tradiční oslavy Mezinárodního dne dětí. Na zahradě školky se setkali absolventi naší školky z bývalé třídy Sluníček. S výhledem nadcházejících prázdnin jsme uspořádaly zahradní slavnost s opékáním špekáčků, kterou předčasně ukončil déšť. Proběhla veselá rozlučková odpoledne pro rodiče a děti obou předškolních tříd. V tomto školním roce podruhé navštívilo školku Mobilní planetárium, tentokrát s programem Podmořský svět. Sovičky a Tučňáci ukončili cyklus Hurá do Opery v Národním divadle. V rámci slavnostního večera v Atriu Žižkov získaly ocenění Diploma Comenianum učitelka Václava Andrlová a hospodářka školní kuchyně Dana Menclová. Poslední večer školního roku patřil tradiční zahradní party zaměstnankyň školy, letos na téma Pravěk.