Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zaměření školky

Zaměření školky

 • Naplňujeme potřeby a rozvíjíme vlohy každého dítěte v příjemném klimatu školky. Seznamování s lidovými tradicemi a zvyky a oslavujeme tradiční české svátky. Pravidelně vytváříme výrobky z keramické hlíny.
 • Snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny. Rodiče mají přístup až ke třídám, pohybují se po celé školce a mohou hovořit s učitelkou bezprostředně dle potřeby – jak ráno při odevzdávání dítěte, tak v poledne nebo odpoledne při jeho vyzvedávání.
 • Ve školním roce 2023/2024 začleňujeme do řízených činností práci s Kartami ctností. Jedná se o zpracovaný projekt s důrazem na seznamování a rozvoj pozitivních lidských vlastností. Podrobnější informace Zahrada_výchova ke ctnostem_úvodní text.jpg
 • MŠ Pražačka je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/enviromentální výchovu MRKVIČKA (usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/enviromentální výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výchovy a osvěty a metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních č.j.16745/2008-22).
 • Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní (Školní recyklační program) zaměřeného na výchovu v oblasti šetření přírodních zdrojů a zejména sběru použitých baterií a elektroodpadu.
 • Dále se účastníme projektů Se Sokolem do života, Záhony pro školky, pro předškoláky s odlišným mateřským jazykem organizujeme kurzy češtiny

Naše výrobky


Pravidelné akce:

 • tradiční oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Svátek matek, MDD atd.)
 • 1x měsíčně profesionální divadelní představení v MŠ
 • 1x ročně výjezd na školu v přírodě – předškoláci a podle situace i mladší ročníky
 • 1x ročně celodenní školní výlet
 • vícekrát za školní rok účast na výukových a poznávacích programech pro MŠ (spolupráce s ekologickým sdružením Tereza a Toulcův dvůr, Planetárium, ZOO Praha, ekocentrum KAVYL Svatý Jan pod skalou, Lesy ČR)
 • vícekrát za školní rok návštěva divadelních představení (Divadlo Minor, Žižkovské Atrium, Divadlo U hasičů, Divadlo GONG, DDM Prahy 3)
 • tradiční setkávání s živými zvířaty s doprovodným komentářem z řad jejich pečovatelů a ochránců - do školky přijíždějí: poníci, dravci, mláďata domácích a hospodářských zvířat, včely (v ukázkovém úlu), liška, netopýři, vlci (plemeno československý vlčák), canisterapeutičtí psi a další dle aktuální nabídky zájmových organizaci a soukromých odborníků.
 •  spolupráce s rodiči (tradiční podzimní Bramboriáda s nabídkou výborných bramboráčků, Svatomartinský lampionový průvod, keramické dílny, adventní dílny, vánoční posezení, opékání špekáčků na školní zahradě, jarní sportovní soutěžení na zahradách MŠ apod.)  

Něco navíc