Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zaměření školky

Zaměření školy

 • vnímání, poznávání a spoluvytváření světa kolem nás (vnímáme živý svět přírody a lidí kolem nás – rozšířená estetická a ekologická výchova). V rámci tohoto směřování máme ve dvou třídách již třetím rokem i živá zvířata - králíčka Pepinu a dva šneky (oblovky).Využíváme tak zpracované metody "Vzdělávání za pomoci zvířat", a to formou "třídního chovu".
 • naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte v příjemném klima školky (seznamování s tradicemi, lidovými zvyky a oslavou tradičních českých svátků - pečeme si perníčky, koláče a bochánky z kynutého těsta, chleba)
 • snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny ( rodiče mají přístup až do  tříd, pohybují se po celé školce a mohou hovořit s učitelkou bezprostředně dle potřeby – jak ráno při odevzdávání dítěte, tak v poledne nebo odpoledne při jeho vyzvedávání )
 • od roku 2009 je MŠ Pražačka členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/enviromentální výchovu MRKVIČKA (usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/enviromentální výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzděl. programu pro předšk. vzdělávání, výchovy a osvěty a metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a šk. zařízeních č.j.16745/2008-22).
 • od roku 2009 jsme také zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ (Školní recyklační program) zaměřeného na výchovu v oblasti šetření zpřír.zdrojů a zejména sběru použitých baterií a elektroodpadu (k dubnu 2013 máme již 1.192 bodů!). V rámci tohoto projektu jsme se zapojili i do akce "Věnuj mobil" (více na www.recyklohrani.cz).
 • ve šk.roce 2011/2012 jsme se také zúčastnili projektu Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku (organizátorem je MHMP). Program je zaměřen na prevenci úrazů doma i venku. Zabývá se nebezpečnými osobami, upozorňuje na nebezpečí v podobě zvířat, na nebezpečí u vody (u bazénu), při hře s ohněm, při bouřce. Akce proběhla se všemi dětmi během celého dopoledne v MŠ a byla velmi kladně hodnocena učitelkami a děti byly návštěvou hasičů, záchranářů a členů Policie ČR překvapené a doslova nadšené!

Naše výrobky


Pravidelné akce:

 • tradiční oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Svátek matek, MDD atd.)
 • 1x měsíčně profesionální divadelní představení v MŠ
 • 1x ročně výjezd na školu v přírodě – předškoláci a podle situace i mladší ročníky
 • 1x ročně celodenní školní výlet
 • vícekrát za školní rok účast na výukových a poznávacích programech pro MŠ (spolupráce s ekologickým sdružením Tereza a Toulcův dvůr, Planetárium, ZOO Praha, ekocentrum KAVYL Svatý Jan pod skalou, Lesy ČR)
 • vícekrát za školní rok návštěva divadelních představení (Divadlo Minor, Žižkovské Atrium, Divadlo U hasičů, Divadlo GONG, DDM Prahy 3)
 • tradiční setkávání s živými zvířaty s doprovodným komentářem z řad jejich pečovatelů a ochránců - do školky přijíždějí: poníci, dravci, mláďata domácích a hospodářských zvířat, včely (v ukázkovém úlu), liška, netopýři, vlci (plemeno československý vlčák), canisterapeutičtí psi a další dle aktuální nabídky zájmových organizaci a soukromých odborníků.
 •  spolupráce s rodiči (tradiční podzimní Bramboriáda s nabídkou výborných bramboráčků, Svatomartinský lampionový průvod, keramické dílny, adventní dílny, vánoční posezení, opékání špekáčků na školní zahradě, jarní sportovní soutěžení na zahradách MŠ apod.)  

Něco navíc