Školní vzdělávací program MŠ

"Už koníček pádí“

Zaměření na ekologickou výchovu a všeobecné poznatky, přibližování  českých zvyků a obyčejů, oslavy významných    dní a svátků, využití lidových tradic (formou prožitkového učení), pěstování příjemného klima ve školce s citlivým a individuálním přístupem k dítěti a úzkou spoluprácí s rodiči.

Pracujeme s využitím metodik:

Svátky a významné dny v MŠ (Mgr. H. Nádvorníková), Zvyky, obyčeje, náměty…a hry (D.Šottnerová), Ekologická výchova v MŠ (Ekocentr. Paleta), Čteme si a hrajeme si (I.Ulrichová), Gabriela a Milada  Přikrylová: Hrajeme si – Barevné kamínky od jara do zimy a další...

Měsíční témata:

Koníček nás vítá, Vezmi žlutou tužku-namaluj mi hrušku, Venku už je smutno-doma veselo, Už nám voní jehličí, Na Nový rok o slepičí krok, Ten dělá to a ten zas tohle, Co všechno musí dělat jaro, Svět kolem nás, Cestička k domovu, Léto zná tisíc legrací.

Roční program pro školní rok 2017/2018

 Tématický blok – ,,Už koníček pádí“

pozn.: SD + P - děti střední věkové kategorie a předškoláci / MD - děti malé (nejmladší)

 Září - 1. Téma : Koníček nás vítá

 Podtémata :   SD+P                                                                        MD

 • Jsem bez mámy a táty                  
 • Já a moji kamarádi                                                          Naše školka
 • Co se sklízí na poli             ●                                           Co mi řekla myš                 
 • Vlaštovičko leť! ●                                                             Vlaštovičko leť!
 • Sv. Václav, Den české státnosti

,,O princezně Mlsalce“– divadlo v MŠ

Říjen - 2. Téma : Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku“

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Na zahradě a v sadu                                                        Koulelo se koulelo…      
 • V lese (plody stromů a keřů, zimní spánek)                    Hrášek je kulatý…
 • Stromy tě zvou na výstavu                                              Stromy tě zvou na výstavu
 • Příroda léčí (přírodniny, zpracování plodin                       Kaštánek a šípek
 • ČR – Den vzniku (28.10.)                                  

,,Ptačí cirkus“- divadlo v MŠ, ŠvP Čestice

„Bramboriáda“ – sportovní klání rodičů s dětmi s pojídáním bramboráků na zahradě MŠ

Listopad - 3. Téma : Venku už je smutno, doma veselo

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Co umí vítr a déšť                                                                Když narodí se maličký            
 • Jak plyne čas (člověk v čase)                                                   (ani o tom nevím a rostu)
 • Čas v přírodě (čím se měří čas, ráno-poledne-večer)        Můj den od rána do večera       
 • Moje tělo (Aby tělo nebolelo)                                                Co umí vítr a déšť
 • Sv. Martin, posvícení                                                                   (sledujeme počasí)
 •                                                                                              Jak na čistotu                

,,Jak Kašpárek vysvobodil princeznu“ – divadlo v MŠ, fotografování (foto jednotlivců)        

Prosinec – 4. Téma : Už nám voní jehličí

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Mikuláš nám nadělí (Sv. Barbora)                                Čerte, čerte, čertíku, nesahej
 • Advent (zvyky a obyčeje)                                                                       nám na kliku!
 • „Štědrej večer nastal…“                                               Advent (zvyky a obyčeje)
 •                                                                                      Stromečku vstávej…

Mikulášská nadílka, vánoční zvyky a tradice – hudební pořad v MŠ

„Legenda o hvězdě“ – divadlo v MŠ, vánoční besídky pro rodiče

 Leden -  5. Téma : Na Nový rok o slepičí krok…

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Novoroční čas (Tři králové)                                               My tři králové…
 • Povídám, povídám pohádku                                              Povídám, povídám pohádku…
 • Zvířátka v nouzi                                                                 Zvířátka v nouzi
 • Zima na horách a v dolinách                                             Na sněhu a na ledu
 • Masopust                                                                                                                                             

Karneval v maskách ( s rodiči či bez rodičů), ,,Sůl nad zlato“-divadlo v MŠ      

Únor – 6. Téma : Ten dělá to a ten zas tohle…

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Masopust ●                                                                       Masopustní veselice…
 • Hádej, kdo jsem (řemesla a profese)                               Hádej, čím jsem                                        
 • Kdo, co, čím…                                                                  Papír nebo dřevo?                
 • Z čeho se co vyrábí?                                                         Čtvero ročních období
 • Staré profese (Ekocentrum Kavyl, Sv. Jan pod Skalou)
 • Čtvero ročních období  

 ,,Kouzelník a zlobivé míčky“ – představení v MŠ

Ekocentrum Kavyl – výukový program pro MŠ (Preclíkářství, Košíkářství, Přadláctví, Cukrářství, Tkalcovství, Provaznictví, Drátenictví, Krajkářství, Barvířství)

Březen – 7. Téma : Co všechno musí dělat jaro…

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Jaro posílá pozdravení                                                      Voláme sluníčko…                                              
 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata                   Čtyři malá prasátka…
 • Kniha (březen, měsíc knihy)                                            Hádanky a říkadla
 • Vynášení Smrtky, Velikonoce                                                         (dětská kniha)
 • Půjdu k zápisu                                                                  Malované vajíčko 

 ,,Princezna se zlatou hvězdou na čele“- divadlo v MŠ, ŠvP Čestice

Duben – 8. Téma : Svět kolem nás

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • Velikonoce                                                                         Malované vajíčko 
 • Dopravní prostředky                                                          Krtek a autíčko (dopr. prostř.)
 • Zvířata volně žijící a exotická (ZOO)                                 Ptám se, ptám se, pampeliško
 • Tvary kolem nás                                                               Co viděla veverka v lese (volně
 • Ptám se, ptám se pampeliško                                                 žijící zvířata, co mají ptáci     
 • Filipojakubská noc                                                                                            v hnízdečku?“ 

Cirkusové představení  v MŠ, ,,Včely v MŠ“ – povídání se včelaři

Květen – 9. Téma : Cestička k domovu…

Podtémata :    SD+P                                                                        MD

 • U nás doma (rodina, Svátek matek)                              U nás doma (rodina)
 • Sluníčková louka (barvy, hmyz)                                     Sluníčková louka (barvy, broučci)
 • Město, kde bydlím                                                          Můj dům a okolí
 • Sportem ku zdraví (Olympiáda, fair play hra,                Sportujeme
 • seznamování se s různými druhy sportů)                                                  

 „Žabák Žak a rak Jak“ divadlo v MŠ, Celodenní výlet-celá MŠ

Fotografování v MŠ-společné foto dětí ve třídě nebo na zahradě

 

Červen – 10. Téma : Léto zná tisíc legrací

Podtémata :    SD+P                                                                         MD

 • MDD, Letnice                                                                      Děti mají svátek!
 • Voda znamená život                                                           Co říkala kapička Jára
 • Naše modrá planeta                                                           Pojedu na prázdniny!
 • Pojedu na prázdniny!
 • Loučení (se školkou a s kamarády)                                   

 „Projdeme se po ZOO“ – hudební představení v MŠ, „Maturita předškoláků“

„Špekáčkobraní“ -opékání špekáčků společně s rodiči na zahradě MŠ

                                                                      Kolektiv učitelek MŠ

Dne 1.9.2017

Změny v programech a tématech vyhrazeny.

Vzdělávací program MŠ doplňujeme i využíváním nabídek programů pro MŠ, a to zejména:

ZOO Praha, Lesy ČR, Planetárium, Hvězdárna Ďáblice, Ekol. sdružení Tereza, Toulcův dvůr, Ekocentrum Kavyl-Sv.Jan pod Skalou, Ekocentrum Koniklec, KC Vozovna, Divadlo marionet, Divadlo MINOR, Divadlo U hasičů, Žižkovské Atrium, atd..

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Pražačka je přepracován a vstoupil v platnost k 1.9.2017. Je doplněn o všechny nové kapitoly z RVP PV (povinná předškolní docházka, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle závěrů ze SPZ, atd.). V kompletní podobě je všem zájemcům k dispozici v budově MŠ, a to na hlavní nástěnce ve vestibulu.