Drobečková navigace

Úvod > O školce > ŠVP

Školní vzdělávací program MŠ

"Už koníček pádí“

Zaměření na ekologickou výchovu a všeobecné poznatky, přibližování  českých zvyků a obyčejů, oslavy významných    dní a svátků, využití lidových tradic (formou prožitkového učení), pěstování příjemného klima ve školce s citlivým a individuálním přístupem k dítěti a úzkou spoluprácí s rodiči.

Pracujeme s využitím metodik:

Svátky a významné dny v MŠ (Mgr. H. Nádvorníková), Zvyky, obyčeje, náměty…a hry (D.Šottnerová), Ekologická výchova v MŠ (Ekocentr. Paleta), Čteme si a hrajeme si (I.Ulrichová), Gabriela a Milada  Přikrylová: Hrajeme si – Barevné kamínky od jara do zimy a další...

Měsíční témata:

Koníček nás vítá, Vezmi žlutou tužku-namaluj mi hrušku, Venku už je smutno-doma veselo, Už nám voní jehličí, Na Nový rok o slepičí krok, Ten dělá to a ten zas tohle, Co všechno musí dělat jaro, Svět kolem nás, Cestička k domovu, Léto zná tisíc legrací.

Roční program pro školní rok 2019/2020

Tématický blok – ,,Už koníček pádí“

pozn.: SD + P - děti střední věkové kategorie a předškoláci / MD - děti malé (nejmladší)

 Září - 1. Téma : Koníček nás vítá

 Podtémata: SD+P

 • Jsem bez mámy a táty
 • Já a moji kamarádi
 • Co se sklízí na poli
 • Vlaštovičko leť!
 • Sv. Václav, Den české státnosti

 MD

 • Naše školka
 • Co mi řekla myš
 • Vlaštovičko leť!

,,O princezně Mlsalce“– divadlo v MŠ

Říjen - 2. Téma : Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku“

 Podtémata: SD+P

 • Na zahradě a v sadu
 • V lese (plody stromů a keřů, zimní spánek)
 • Stromy tě zvou na výstavu
 • Příroda léčí (přírodniny, zpracování plodin
 • ČR – Den vzniku (28.10.)

 MD

 • Koulelo se koulelo…
 • Hrášek je kulatý…
 • Stromy tě zvou na výstavu
 • Kaštánek a šípek

,,Ptačí cirkus“- divadlo v MŠ, ŠvP Čestice

„Bramboriáda“ – sportovní klání rodičů s dětmi s pojídáním bramboráků na zahradě MŠ

Listopad - 3. Téma : Venku už je smutno, doma veselo

 Podtémata: SD+P

 • Co umí vítr a déšť
 • Jak plyne čas (člověk v čase)
 • Čas v přírodě (čím se měří čas, ráno-poledne-večer)
 • Moje tělo (Aby tělo nebolelo)
 • Sv. Martin, posvícení

 MD

 • Když narodí se maličký
 • (ani o tom nevím a rostu)
 • Můj den od rána do večera
 • Co umí vítr a déšť (sledujeme počasí)
 • Jak na čistotu

,,Jak Kašpárek vysvobodil princeznu“ – divadlo v MŠ, fotografování (foto jednotlivců)

Prosinec – 4. Téma : Už nám voní jehličí

 Podtémata: SD+P

 • Mikuláš nám nadělí (Sv. Barbora)
 • >Advent (zvyky a obyčeje)
 • „Štědrej večer nastal…“

 MD

 • Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku!
 • Advent (zvyky a obyčeje)
 • Stromečku vstávej…

Mikulášská nadílka, vánoční zvyky a tradice – hudební pořad v MŠ

„Legenda o hvězdě“ – divadlo v MŠ, vánoční besídky pro rodiče

 Leden -  5. Téma : Na Nový rok o slepičí krok…

 Podtémata: SD+P

 • Novoroční čas (Tři králové)
 • Povídám, povídám pohádku
 • Zvířátka v nouzi
 • Zima na horách a v dolinách
 • Masopust

 MD

 • My tři králové…
 • Povídám, povídám pohádku…
 • Zvířátka v nouzi
 • Na sněhu a na ledu

Karneval v maskách ( s rodiči či bez rodičů), ,,Sůl nad zlato“-divadlo v MŠ      

Únor – 6. Téma : Ten dělá to a ten zas tohle…

 Podtémata: SD+P

 • Masopust
 • Hádej, kdo jsem (řemesla a profese)
 • Kdo, co, čím…
 • Z čeho se co vyrábí?
 • Čtvero ročních období

 MD

 • Masopustní veselice…
 • Hádej, čím jsem
 • Papír nebo dřevo?
 • Čtvero ročních období

 ,,Kouzelník a zlobivé míčky“ – představení v MŠ

Ekocentrum Kavyl – výukový program pro MŠ (Preclíkářství, Košíkářství, Přadláctví, Cukrářství, Tkalcovství, Provaznictví, Drátenictví, Krajkářství, Barvířství)

Březen – 7. Téma : Co všechno musí dělat jaro…

 Podtémata: SD+P

 • Jaro posílá pozdravení
 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Kniha (březen, měsíc knihy)
 • Vynášení Smrtky, Velikonoce
 • Půjdu k zápisu

 MD

 • Voláme sluníčko…
 • Čtyři malá prasátka…
 • Hádanky a říkadla (dětská kniha)
 • Malované vajíčko

 ,,Princezna se zlatou hvězdou na čele“- divadlo v MŠ, ŠvP Čestice

Duben – 8. Téma : Svět kolem nás

 Podtémata: SD+P

 • Velikonoce
 • Dopravní prostředky
 • Zvířata volně žijící a exotická (ZOO)
 • Tvary kolem nás
 • Ptám se, ptám se pampeliško
 • Filipojakubská noc

 MD

 • Malované vajíčko
 • Krtek a autíčko (dopr. prostř.)
 • Ptám se, ptám se, pampeliško
 • Co viděla veverka v lese (volně žijící zvířata, co mají ptáci v hnízdečku?“)

Cirkusové představení  v MŠ, ,,Včely v MŠ“ – povídání se včelaři

Květen – 9. Téma : Cestička k domovu…

 Podtémata: SD+P

 • U nás doma (rodina, Svátek matek)
 • Sluníčková louka (barvy, hmyz)
 • Město, kde bydlím
 • Sportem ku zdraví (Olympiáda, fair play hra, seznamování se s různými druhy sportů)

 MD

 • U nás doma (rodina)
 • Sluníčková louka (barvy, broučci)
 • Můj dům a okolí
 • Sportujeme

 „Žabák Žak a rak Jak“ divadlo v MŠ, Celodenní výlet-celá MŠ

Fotografování v MŠ-společné foto dětí ve třídě nebo na zahradě

 

Červen – 10. Téma : Léto zná tisíc legrací

 Podtémata: SD+P

 • MDD, Letnice
 • Voda znamená život
 • Naše modrá planeta
 • Pojedu na prázdniny!
 • Loučení (se školkou a s kamarády)

 MD

 • Děti mají svátek!
 • Co říkala kapička Jára
 • Pojedu na prázdniny!

 „Projdeme se po ZOO“ – hudební představení v MŠ, „Maturita předškoláků“

„Špekáčkobraní“ -opékání špekáčků společně s rodiči na zahradě MŠ

Kolektiv učitelek MŠ

Dne 1.9.2017

Změny v programech a tématech vyhrazeny.

Vzdělávací program MŠ doplňujeme i využíváním nabídek programů pro MŠ, a to zejména:

ZOO Praha, Lesy ČR, Planetárium, Hvězdárna Ďáblice, Ekol. sdružení Tereza, Toulcův dvůr, Ekocentrum Kavyl-Sv.Jan pod Skalou, Ekocentrum Koniklec, KC Vozovna, Divadlo marionet, Divadlo MINOR, Divadlo U hasičů, Žižkovské Atrium, atd..

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Pražačka je přepracován a vstoupil v platnost k 1.9.2017. Je doplněn o všechny nové kapitoly z RVP PV (povinná předškolní docházka, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle závěrů ze SPZ, atd.). V kompletní podobě je všem zájemcům k dispozici v budově MŠ, a to na hlavní nástěnce ve vestibulu.