Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > ŠVP

Školní vzdělávací program: Už koníček pádí ŠVP 2022_23 finální I..pdf

Zaměření na ekologickou výchovu a všeobecné poznatky, přibližování  českých zvyků a obyčejů, oslavy významných dní a svátků, využití lidových tradic (formou prožitkového učení), pěstování příjemného klima ve školce s citlivým a individuálním přístupem k dítěti a úzkou spoluprací s rodiči.

Pracujeme s využitím metodik:

Svátky a významné dny v MŠ (Mgr. H. Nádvorníková), Zvyky, obyčeje, náměty…a hry (D. Šottnerová), Ekologická výchova v MŠ (Ekocentrum Paleta), Čteme si a hrajeme si (I. Ulrichová), Gabriela a Milada Přikrylovy: Hrajeme si – Barevné kamínky od jara do zimy a další...

Měsíční témata:

Koníček nás vítá, Vezmi žlutou tužku-namaluj mi hrušku, Venku už je smutno-doma veselo, Už nám voní jehličí, Na Nový rok o slepičí krok, Ten dělá to a ten zas tohle, Co všechno musí dělat jaro, Svět kolem nás, Cestička k domovu, Léto zná tisíc legrací.

Vzdělávací program MŠ doplňujeme i využíváním nabídek programů pro MŠ, a to zejména:

ZOO Praha, Lesy ČR, Planetárium, Hvězdárna Ďáblice, Ekologické sdružení Tereza, Toulcův dvůr, Ekocentrum Kavyl - Sv. Jan pod Skalou, Ekocentrum Koniklec, KC Vozovna, Divadlo marionet, Divadlo MINOR, Divadlo U hasičů, Žižkovské Atrium, atd.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Pražačka je přepracován a vstoupil v platnost k 1.9.2021. Je doplněn o všechny nové kapitoly z RVP PV (povinná předškolní docházka, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle závěrů ze SPZ, jazyková podpora pro děti s odlišným mateřským jazykem, distanční vzdělávání atd.). V kompletní podobě je všem zájemcům k dispozici v budově MŠ, a to na hlavní nástěnce ve vestibulu nebo na: ŠVP 2022_23..pdf

Roční vzdělávací program: Už koníček pádí

Září

Téma: Koníček nás vítá

Střední věková kategorie / předškoláci 

 • Já a moji kamarádi                                                                 
 • Co se sklízí na poli
 • Vlaštovičko leť!                                                                       
 • Sv. Václav, Den české státnosti

Nejmladší děti 

 • Jsem bez mámy a táty   
 • Naše školka
 • Co mi řekla myš 
 • Vlaštovičko, leť

Nabídka akcí: ekodivadlo "O sedlákovi a bramboře", návštěva poníků v MŠ, divadelní představení v MŠ: "O námořníku Čepičkovi", mobilní planetárium "Život stromů", Bramboriáda - odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ

 

Říjen

Téma: Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Na zahradě a v sadu
 • V lese (plody stromů a keřů, zimní spánek)  
 • Stromy tě zvou na výstavu
 • Příroda léčí (přírodniny, zpracování plodin
 • ČR – Den vzniku (28.10.)

Nejmladší děti 

 • Koulelo se koulelo…
 • Hrášek je kulatý…
 • Stromy tě zvou na výstavu
 • Kaštánek a šípek                                                                                      

Nabídka akcí: Jak se dělá písnička - hudební pořad v MŠ, ekoprogram "Jak pejsek s kočičkou slavili Rok luštěnin, Škola v přírodě Čestice pro předškoláky

 

Listopad 

Téma: Venku už je smutno, doma veselo

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Co umí vítr a déšť
 • Jak plyne čas (člověk v čase)
 • Čas v přírodě (čím se měří čas, ráno-poledne-večer)
 • Moje tělo (Aby tělo nebolelo)
 • Sv. Martin, posvícení (sledujeme počasí)     

Nejmladší děti 

 • Když narodí se maličký (ani o tom nevím a rostu)
 • Můj den od rána do večera 
 • Co umí vítr a déšť
 • Jak na čistotu                                      

Nabídka akcí: "Trable s příšerou" program v MŠ zaměřený na zvládání emocí, fotografování (foto jednotlivců), Lampionový svatomartinský průvod – akce s rodiči v MŠ

 

Prosinec

Téma: Už nám voní jehličí

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Mikuláš nám nadělí (Sv. Barbora)               
 • Advent (zvyky a obyčeje)                                        
 • Štědrej večer nastal…                           

Nejmladší děti

 • Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku!
 • Advent (zvyky a obyčeje)
 • Stromečku, vstávej...

Nabídka akcí: Mikulášská nadílka, „Lidové zvyky a tradice – Vánoce“ hudební pořad v MŠ, "Vánoční příběh" divadelní představení v MŠ, mobilní planetárium "Betlémská hvězda a tři králové", návštěva KC Vozovna "Čtyři pohádkové příběhy z času vánočního"

 

Leden

Téma: Na Nový rok o slepičí krok…

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Novoroční čas (Tři králové)                                               
 • Povídám, povídám pohádku                                             
 • Zvířátka v nouzi                                                                
 • Zima na horách a v dolinách                                            
 • Masopust    

Nejmladší děti

 • My tři králové…
 • Povídám, povídám pohádku
 • Zvířátka v nouzi
 • Na sněhu a na ledu                                                                                                                                         

Nabídka akcí: Autorské čtení s jógou a cvičením jógy, karneval v maskách, "Otázky netopýra Ušíka" divadlo v MŠ         

 

Únor

Téma: Ten dělá to a ten zas tohle…

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Masopust                                                                      
 • Hádej, kdo jsem (řemesla a profese)                                                                  
 • Kdo, co, čím…                                               
 • Z čeho se co vyrábí?                                                          
 • Staré profese (Ekocentrum Kavyl, Sv. Jan pod Skalou)
 • Čtvero ročních období  

Nejmladší děti 

 • Masopustní veselice…
 • Hádej, čím jsem 
 • Papír nebo dřevo?      
 • Čtvero ročních obdo

Nabídka akcí: "Hlavně, ať se nevzbudí" zážitkové divadelní představení pro předškoláky, Spolu hravě a zdravě - program pro 4leté děti, divadlo v MŠ "Ezopovy bajky"

 

Březen

Téma: Co všechno musí dělat jaro…

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Jaro posílá pozdravení      
 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata                       
 • Kniha (březen, měsíc knihy, vše o stromu)                                                 
 • Vynášení Smrtky, Velikonoce (dětská kniha)
 • Půjdu k zápisu

Nejmladší děti

 • Voláme sluníčko
 • Čtyři malá prasátka
 • Hádanky a říkadla
 • Malované vajíčko                                                            

Nabídka akcí: „Lidové zvyky a tradice – Velikonoce“ hudební pořad v MŠ, cirkusové představení v MŠ

 

Duben

Téma: Svět kolem nás

Střední věková kategorie / předškoláci

 • Velikonoce              
 • Dopravní prostředky                           
 • Zvířata volně žijící a exotická (ZOO)          
 • Tvary kolem nás            
 • Ptám se, ptám se pampeliško    
 • Filipojakubská noc

Nejmladší děti 

 • Malované vajíčko 
 • Krtek a autíčko (dopravní prostředky)
  Ptám se, ptám se, pampeliško
 • Co viděla veverka v lese (volně žijící zvířata, co mají ptáci v hnízdečku?)                                                                                        

Nabídka akcí: Mláďátka v MŠ – program s živými zvířaty v MŠ, divadlo v MŠ "Morena a Májíček", ekodivadlo "Jak se skřítek učil být zahradníkem", Povídání s netopýry - program v MŠ

 

Květen

Téma: Cestička k domovu…

Střední věková kategorie / předškláci

 •  U nás doma (rodina, Svátek matek)                      
 • Sluníčková louka (barvy, hmyz)                                             
 • Město, kde bydlím                                                                 
 • Sportem ku zdraví (Olympiáda, fair play hra) 

Nejmladší děti 

 • U nás doma (rodina)
 • Sluníčková louka (barvy, broučci)
 • Můj dům a okolí
 • Sportujeme (seznamování se s různými druhy sportů)                                                                 

Nabídka akcí: Celodenní výlet - celá MŠ, Včely v MŠ – povídání se včelaři, Fotografování v MŠ - společné foto dětí ve třídě nebo na zahradě, "S princeznami za hudbou" housle a harfa - představení v MŠ

 

Červen

Téma: Léto zná tisíc legrací

Střední věková skupina / předškoláci

 • MDD, Letnice
 • Naše modrá planeta
 • Pojedu na prázdniny!
 • Loučení (se školkou a s kamarády)

Nejmladší děti 

 • Děti mají svátek!
 • Co říkala kapička Jára
 • Pojedu na prázdniny                               

Nabídka akcí: Rozlučka s předškoláky, Opékání špekáčků společně s rodiči na zahradě MŠ 

                                                                

 ŠVP 2022_23 finální I..pdf