Pro rodiče

Počet tříd (od 1.9.2009)

6 podle věkových skupin
Třídy máme barevně označené:

hnědá  - Pejskové (pro naše nejmenší, nově od 1.9.2014) Veverky (pro naše nejmenší)

zelená - Sovičky (3-4 leté nebo 4-5 leté)

modrá - Tučňáci (3-4 leté nebo 4-5ti leté)  

barevná - Motýlci (předškoláci)

žlutá - Sluníčka (předškoláci)

(na účet MŠ do 10.dne v měsíci): úplata za předškolní vzdělávání:

č.ú. pro placení školného:

školné:

2000800349/0800


= 850,- Kč/měsíc (od 1.1.2016)
Dle vyhlášky 14/2005 Sb. za děti, které v daném školním roce dovrší 6 let, zákonní zástupci úplatu neplatí po dobu 12 měsíců, při OŠD po uplynutí této doby opět úplatu hradí

Stravné:

č.ú. pro placení stravného:

děti od 3-6 r. platí stravné 35,-Kč
děti od 7- r.  platí stravné 37,-Kč

25409339/0800

KRPŠ: = 600,-Kč/dítě pololetně - vybírá se v hotovosti na třídách
(od 1.9.2015)
Provoz MŠ:

od 1.9.2016 nově:

Po - Pá  7:00 - 17:30 hod. !!!

  Rodiče žádáme o dochvilnost, MŠ se z bezpečnostních důvodů v 8.30 zavírá
Režim dne: 7:00 – 8:30 příchod dětí do MŠ, volné hry dětí ve třídě
8:30 – 9:00  svačina 
9:00 – 11:30 dopolední zaměstnání a pobyt venku
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 14:30 spaní a odpočinek na lůžku
14:30 – 15:00  svačina 
15:00 – 17:30  odpolední zájmová činnost a volné hry (ve třídě, venku)

 Přivádění dětí do MŠ a vyzvedávání dětí z MŠ:    7:00 - 8:30 (v případě potřeby po domluvě i později)                    

                                                                                       12:00 - 13:00 vyzvedávání dětí po obědě

                                                                                       15:15 - 17:30 vyzvedávání dětí odpoledne (v případě pěkného

                                                                                                             počasí jsou děti odpoledne na zahradách).

                                                                                                             Děti je nutné vyzvednout tak, aby do 17,30 hodin

                                                                                                             s rodiči opustili MŠ (v 17,30 končí provozní doba)

 

 

 

 

  

   
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Kdo pečuje o děti