Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Motýlci > Schůzka rodičů 14. 9. 2021 – Motýlci

Schůzka rodičů 14. 9. 2021 – MotýlciVážení rodiče,

prosíme, věnujte zvýšenou pozornost tématům probíraným na včerejší třídní schůzce.

Nejvíce aktuální jsou tyto body:

 • Na třídě zaplatit 150,- Kč na poníky (nejpozději do 21. 9. 21)
 • Přinést Sešity A4 na domácí úkoly a lepidlo Kores
 • Vyplnit a donést přihlášku na školu v přírodě (zájemci nejpozději do 24. 9. 21, přihláška je k dispozici na třídě)
 • Na třídě podepsat seznámení se školním řádem pro tento školní rok

 1. Předškolní příprava
  • Probíhá v MŠ každý den, v každé aktivitě, celostním způsobem. Důraz je kladen na rozvoj hrubé motoriky – cílená cvičení na správné držení těla ve stoji i sedu, správné dýchání. Pro úspěch ve cvičení je nutný vhodný oděv, který si dítě snadno obleče a svleče. Na tělesná cvičení plynule navazují cvičení ruky (jemné motoriky) a jazykových dovedností.
  • Jedenkrát v týdnu, zpravidla ve středu či čtvrtek, vypracováváme s dětmi pracovní list a zadáváme domácí úkol do sešitu rovněž ve formě pracovního listu.
  • Rodiče zakoupí sešit ve velikosti A4 bez linek s obalem a kancelářské lepidlo značky Kores (značka je důležitá, ostatní lepidla dlouhodobě nelepí).
  • Sešity s domácími úkoly budou děti nosit do MŠ vždy v pondělí či úterý. Na první stranu sešitu vlepíme instrukci k systému nošení sešitu do MŠ a domů a uspořádání hotových pracovních listů.
  • Google Učebna – založena pro aktivní využití v případě uzavření MŠ či karantény. Učebnu budeme využívat už nyní pro případné absence dětí případně pro účely procvičování – budou na nich uloženy skeny všech pracovních listů. Pro přidání do kurzu Motýlci 21-22 rodiče poskytnou e-mailové adresy.
  • Logopes – předán sešit s grafomotorickými úkoly pro děti pro domácí využití.
  • Tabulky dovedností 5-6 let – předány rodičům pro domácí prostudování.
 2. Akce pro předškoláky
  • Primárně v rámci MŠ
  • Mimo MŠ volíme místa, kam lze dojít pěšky (prevence šíření Covid-19)
  • Informace na nástěnce a na stránkách školky, nastavit notifikace na e-mail (Aktuality a třída Motýlci, popřípadě Jídelníček).
  • Na září vybíráme 150,- Kč na poníky z Mobilního zvěřince. Na 22. 9., kdy k nám přijedou, je možné přinést též tvrdý chléb, jablka, mrkev a staré ručníky nebo deky.
 3. Logopedie
  • Ve věku 5-6 let rozvíjeny zejména hlásky r a ř, ostatní hlásky by již měly děti vyslovovat správně
  • Jazyk by měl být srozumitelný za použití rozvitých vět. Dbáme též na smysluplnost mluvené řeči – např. mluvit k tématu.
  • Zvážit návštěvu logopeda u dětí, která tato kritéria nesplňují – nutný individuální nácvik a procvičování v domácím prostředí.
  • Logopedie vhodná i pro cizojazyčné děti pro celkový rozvoj jazyka.
  • Aktuální zkušenost z první lekce plavání – dětem trenéři při představování nerozuměli jejich jména.
 4. Omluvné listy
  • V souvislosti s povinnou předškolní docházkou je nutné uvádět důvody nepřítomnosti.
  • Omluvné listy na třídě u učitelek. Budeme vyplňovat zpětně za každý měsíc dle docházky. Rodiče pouze k vypsaným datům doplní důvod nepřítomnosti a podpis.
 5. Kroužky
  • Plavání – úterý od 13:00 do 13:40. Děti možno vyzvedávat buď před bazénem ve 14:00 nebo v MŠ od 15:15 hod.
   1. Ráno v MŠ nutno nahlásit, zda jde dítě plavat a kde si je rodiče vyzvednou (ti, kdo jdou od bazénu, dostanou svačinu domů).
   2. Pokud dítě plavat nepůjde, bude trávit odpolední odpočinek v jiné třídě.
   3. Děti s dlouhými vlasy – nutné gumičky a čepice!
  • Angličtina – čtvrtek od 13:00 do 14:00 a od 15:00 do 16:00. První lekce proběhne 7. 10. 2021. Vyzvedání dětí je možné od 15:15. hod., respektive po 16:00. Rozdělení do skupin bude včas oznámeno. S případnými individuálními požadavky stran rozdělení dětí do skupin se rodiče mohou obracet na třídní učitelky.
 6. Škola v přírodě
  • Termín - 9. 11. 2021
  • Cena 4 200,- Kč
  • Informace o místě viz svp-cestice.cz
  • Schůzka ke škole v přírodě se koná v MŠ v úterý 19. 10. 2021 od 16:30 hod.
  • Závazné přihlášky jsou k dispozici na třídě k odevzdání do pátku 24. 9. 2021
 7. Klub rodičů a přátel školy
  • Pravidelné příspěvky se od nového školního roku neplatí
  • Možnost zvážení peněžních darů oproti darovací smlouvě. Od částky 1000,- lze odečíst od základu daně v daňovém přiznání za předešlý rok.
 8. Školné
  • Platí pouze děti střední věkové skupiny, tj. 4-5 let, výše školného činí 760,- měsíčně.
  • Předškoláci školné neplatí.