Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Motýlci > Zápis ze schůzky rodičů - Motýlci 7.9.23

Zápis ze schůzky rodičů - Motýlci 7.9.23Předškolní příprava

 • Probíhá v MŠ každý den, v každé aktivitě, celostním způsobem. Důraz je kladen na rozvoj hrubé motoriky – cílená cvičení na správné držení těla ve stoji i sedu, správné dýchání. Pro úspěch ve cvičení je nutný vhodný oděv, který si dítě snadno obleče a svleče. Na tělesná cvičení plynule navazují cvičení ruky (jemné motoriky) a jazykových dovedností (začínáme rozpoznáváním první hlásky ve slově, vytleskáváním slabik, básničky, písničky).
 • Jedenkrát v týdnu, zpravidla ve středu či čtvrtek, vypracováváme s dětmi pracovní list a zadáváme domácí úkol do sešitu rovněž ve formě pracovního listu.
 • Rodiče zakoupí sešit ve velikosti A4 bez linek s obalem a kancelářské lepidlo značky Kores (o ideální hmotnosti 20g)
 • Sešity s domácími úkoly budou děti nosit do MŠ vždy v pondělí či úterý. Sešity opatříme značkou. Na první stranu sešitu vlepíme instrukci k systému nošení sešitu do MŠ a domů a uspořádání hotových pracovních listů.
 • Google Učebna – založena pro aktivní využití v případě nepřítomnosti dítěte, případně pro účely procvičování – budou na nich uloženy skeny všech pracovních listů. Pro přidání do kurzu Motýlci 23/24 rodiče poskytnou g-mailové adresy.
 • Tabulky dovedností 5-6 let – předány rodičům pro domácí prostudování.

Logopedie

 • Ve věku 5-6 let rozvíjeny zejména hlásky r a ř, ostatní hlásky by již měly děti vyslovovat správně
 • Jazyk by měl být srozumitelný za použití rozvitých vět. Dbáme též na smysluplnost mluvené řeči – např. mluvit k tématu.
 • Zvážit návštěvu logopeda u dětí, která tato kritéria nesplňují – nutný individuální nácvik
  a procvičování v domácím prostředí.
 • Logopedie vhodná i pro cizojazyčné děti pro celkový rozvoj jazyka.

 Omluvné listy

 • V souvislosti s povinnou předškolní docházkou je nutné uvádět důvody nepřítomnosti.
 • Omluvné listy na třídě u učitelek. Budeme vyplňovat zpětně za každý měsíc dle docházky. Rodiče pouze k vypsaným datům doplní důvod nepřítomnosti a podpis.

 Akce pro předškoláky

 • Primárně v rámci MŠ
 • Mimo MŠ preferujeme místa, kam lze dojít pěšky popř. jedním dopravním prostředkem
 • Informace na nástěnce a na stránkách školky, nastavit notifikace na e-mail (Aktuality a třída Motýlci, popřípadě Jídelníček).
 • Na září vybíráme 150,- Kč na poníky z Mobilního zvěřince. Na 22. 9., kdy k nám přijedou, je možné přinést též tvrdý chléb, jablka, mrkev a staré ručníky nebo deky.
 • Zůstatky z předešlého školního roku jsou převedeny na tento rok

 Alergie

 • Mohou se projevit nové alergie spolu s vývojem dítěte
 • Nutné vyšetření a zpráva od alergologa Tato informace je pak závazná učitelky a školní jídelnu (v případě potravinových alergií)

 Kroužky

 • Plavání – úterý od 13:00 do 13:40. Děti možno vyzvedávat buď před bazénem ve 14:00 nebo v MŠ od 15:15 hod. Cena: 1 190,- Kč na 1. pololetí. Platí se na třídě oproti příjmovému dokladu.
  1. Ráno v MŠ nutno nahlásit, zda jde dítě plavat a kde si je rodiče vyzvednou (ti, kdo jdou od bazénu, dostanou svačinu domů).
  2. Pokud dítě plavat nepůjde, bude trávit odpolední odpočinek v jiné třídě.
  3. Děti s dlouhými vlasy – nutné gumičky a plavecké čepice. V den plavání nečesat holčičkám složité copy – kvůli sušení je třeba vlasy rozpustit.

 Angličtina

 • čtvrtek mezi - 14. a 15:45 - 16: 45. Cena: 2 150,- Kč. Platí se přímo na účet paní lektorky.
  První lekce proběhne 12. 10. 2023.
 • Vyzvedání dětí je možné od 15:15. hod., respektive po 16:45. Rozdělení do skupin bude včas oznámeno. Při odpoledním vyzvedávání VŽDY OZNÁMIT ODCHOD DÍTĚTE UČITELCE (ne angličtinářce).

 Sponzoring

 • Možnost zvážení peněžních darů na základě darovací smlouvy. Od částky 1000,- lze odečíst od základu daně v daňovém přiznání za předešlý rok.

 Školné

 • Předškoláci školné neplatí

 Škola v přírodě

 • Příslušné dokumenty byly předány přítomným zájemcům. Pro ostatní jsou k dispozici ve třídě.