Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2019/2020:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 40 dětí.

                        Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně vyzvednout ve čtvrtek 27. 5. 2019 

od 16,00 do 16,30 (děti nepřijaté) a od 16,30 do 17,30 (děti přijaté).

V pondělí 27. 5. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu trvalého bydliště.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka dne 6.5. a 7.5. 2019 bylo podáno 49 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 40 dětí, dalších  6 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ), 3 dětí nebyly přijaty (kapacita MŠ naplněna dětmi splňujícími kritéria pro přijetí ve vyšší míře - děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu 3).

                                                       Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ

V Praze dne 20.5.2019

 

Zápis do MŠ (docházka od 1.9.2019) proběhne ve dnech 6.5. a 7.5.2019 od 13 do 17 hodin.

Před zápisy si můžete přijít školku prohlédnout v některém z termínů Dne otevřených dveří, a to:

čtvrtek 21.3. / čtvrtek 4.4. / pondělí 15.4. 2019, vždy v době od 16,30 do 17,30 hodin (prohlídka MŠ s ředitelkou, stručné představení mateřské školy)

K zápisu rodiče přinesou svůj OP, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (docházka od 1.9.2019), která musí být potvrzena od dětského lékaře a rodiči řádně vyplněna a podepsána.

Žádost o přijetí je třeba si předem osobně vyzvednout v MŠ (třídy v přízemí), a to individuálně v době, kdy je škola otevřena pro rodiče (7,00 - 8,30 / 12,00 - 13,00 / 15,15 - 17,30) nebo při pořádaných dnech otevřených dveří.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

I.Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

II.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší čtyř let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

 III.Děti, přihlášené k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. 2018 dovrší tří let věku s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily  pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.)

Toto ustanovení se nevztahuje na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při rozhodování o přijetí v bodě II. a III. bude postupováno pouze dle data  narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces  využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.

 

 

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2018/2019:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 49 dětí.

 Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31,

32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55,

57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71.

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně

vyzvednout ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 16,00 do 16,30 (děti nepřijaté)

a od 16,30 do 17,30 (děti přijaté).

Ve čtvrtek 24.5. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu

trvalého bydliště.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka dne 2.5. a 3.5. 2018 bylo podáno 65 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 49 dětí, dalších  6 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu

Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ), 9 dětí nebylo přijato (kapacita MŠ naplněna dětmi

splňujícími kritéria pro přijetí ve vyšší míře, děti k 31.8.2017 netříleté nebo děti s trvalým bydlištěm

mimo Prahu 3), 1 žádost o přijetí vzata zákonným zástupcem zpět.

                                                          Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ

 

 

Zápis do MŠ (docházka od 1.9.2018) proběhne ve dnech 2.5. a 3.5.2018 od 13 do 17 hodin. Před zápisy si můžete přijít školku prohlédnout v některém z termínů Dne otevřených dveří, a to:

úterý 20.3. / čtvrtek 5.4. / pondělí 16.4. 2018, vždy v době od 16,30 do 17,30 hodin (prohlídka MŠ s ředitelkou, stručné představení mateřské školy)

K zápisu rodiče přinesou svůj OP, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (docházka od 1.9.2018), která musí být potvrzena od dětského lékaře a rodiči řádně vyplněna a podepsána.

Žádost o přijetí je třeba si předem osobně vyzvednout v MŠ (třídy v přízemí), a to individuálně v době, kdy je škola otevřena pro rodiče (7,00 - 8,30 / 12,00 - 13,00 / 15,15 - 17,30) nebo při pořádaných dnech otevřených dveří.

 

 

 

 

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2017/2018:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 54 dětí.

 Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31,

34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 78.

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně

vyzvednout v pondělí 29. 5. 2016 od 16,00 do 16,30 (děti nepřijaté)

a od 16,30 do 17,30 (děti přijaté).

V pondělí 29.5. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu

trvalého bydliště.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka dne 2.5. a 3.5. 2017 bylo podáno 78 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 54 dětí, dalších  19 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu

Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ), 5 dětí nebylo přijato (kapacita MŠ naplněna dětmi

splňujícími kritéria pro přijetí ve vyšší míře, děti k 31.8.2017 netříleté nebo děti s trvalým bydlištěm

mimo Prahu 3).

                                                          Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ