Zápis do MŠ

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2018/2019:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 49 dětí.

 Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31,

32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55,

57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71.

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně

vyzvednout ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 16,00 do 16,30 (děti nepřijaté)

a od 16,30 do 17,30 (děti přijaté).

Ve čtvrtek 24.5. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu

trvalého bydliště.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka dne 2.5. a 3.5. 2018 bylo podáno 65 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 49 dětí, dalších  6 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu

Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ), 9 dětí nebylo přijato (kapacita MŠ naplněna dětmi

splňujícími kritéria pro přijetí ve vyšší míře, děti k 31.8.2017 netříleté nebo děti s trvalým bydlištěm

mimo Prahu 3), 1 žádost o přijetí vzata zákonným zástupcem zpět.

                                                          Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ

 

 

Zápis do MŠ (docházka od 1.9.2018) proběhne ve dnech 2.5. a 3.5.2018 od 13 do 17 hodin. Před zápisy si můžete přijít školku prohlédnout v některém z termínů Dne otevřených dveří, a to:

úterý 20.3. / čtvrtek 5.4. / pondělí 16.4. 2018, vždy v době od 16,30 do 17,30 hodin (prohlídka MŠ s ředitelkou, stručné představení mateřské školy)

K zápisu rodiče přinesou svůj OP, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (docházka od 1.9.2018), která musí být potvrzena od dětského lékaře a rodiči řádně vyplněna a podepsána.

Žádost o přijetí je třeba si předem osobně vyzvednout v MŠ (třídy v přízemí), a to individuálně v době, kdy je škola otevřena pro rodiče (7,00 - 8,30 / 12,00 - 13,00 / 15,15 - 17,30) nebo při pořádaných dnech otevřených dveří.

 

 

 

 

 

Zápis dětí k docházce do MŠ Pražačka pro školní rok 2017/2018:

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka bylo dle kritérií pro přijetí přijato 54 dětí.

 Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31,

34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 78.

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně

vyzvednout v pondělí 29. 5. 2016 od 16,00 do 16,30 (děti nepřijaté)

a od 16,30 do 17,30 (děti přijaté).

V pondělí 29.5. od 16,30 do 17,30 proběhne zároveň úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu

trvalého bydliště.

Při zápisu do Mateřské školy Pražačka dne 2.5. a 3.5. 2017 bylo podáno 78 žádostí o přijetí.

Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 54 dětí, dalších  19 dětí bylo přijato v jiné MŠ na obvodu

Prahy 3 (žádosti podány ve více MŠ), 5 dětí nebylo přijato (kapacita MŠ naplněna dětmi

splňujícími kritéria pro přijetí ve vyšší míře, děti k 31.8.2017 netříleté nebo děti s trvalým bydlištěm

mimo Prahu 3).

                                                          Gabriela Hermannová, ředitelka MŠ